Zelfmanagement

Zelfmanagement is een sleutelbegrip in de zorg. Bij patiëntenorganisaties, zorgverleners en beleidsmakers staat zelfmanagement steeds prominenter op de agenda. Diabetes is een aandoening waarbij je 0,03% van de tijd zorg krijgt van een professional. De overige 99.97% ben je op jezelf aangewezen: zelfmanagement.

Hoe doe je dat eigenlijk, jezelf en je diabetes managen? En hoe kunnen professionals je daarbij helpen? De Bas van de Goor Foundation gaat mensen met diabetes, hun omgeving en zorgprofessionals hierin helpen dit inzicht te verkrijgen.

Kort gezegd is de doelstelling: Zelfmanagement uitleggen met als doel de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren.

In de missie van de BvdGF staat beschreven dat de stichting de kwaliteit van leven van mensen met diabetes wil verbeteren door middel van sport en bewegen. Vanuit onze ervaring met activiteiten voor groepen mensen met diabetes type 1 en 2 weten we dat sport en bewegen een hele belangrijke rol speelt in het goed managen van je bloedsuikers en dus ook van je kwaliteit van leven.

Lees meer over de Bas van de Goor Foundation.