Beweeg je vrij

Veranderingen in de basiszorg

De basisverzekering is voor iedereen in Nederland wettelijk verplicht. De overheid bepaalt zoals elk jaar opnieuw de exacte inhoud van deze verzekering. De belangrijkste veranderingen voor 2015 zetten wij op deze pagina voor u op een rijtje.

AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt langdurige zorg en ondersteuning. Vaak is dit voor ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking. De overheid verandert dit vanaf 1 januari 2015. Het doel is om mensen langer thuis te laten wonen met hulp, zorg en ondersteuning van familie, gemeente en de zorgverzekeraar.

Wijkverpleging, persoonlijke verzorging, financiering van GGZ-instellingen en psychiatrische inrichtingen wordt geregeld door de zorgverzekeraar.

Huishoudelijke hulp en dagbesteding komen onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Alleen chronisch zieken die permanent in een zorginstelling verblijven krijgen dan nog zorg vanuit de AWBZ. Zo wil de overheid de langdurige zorg goed en betaalbaar houden.

Nieuwe vergoedingen in de basisverzekering

In 2015 worden diverse nieuwe vergoedingen toegevoegd in de basisverzekering. Dit zijn:

  • Orgaandonoren krijgen reiskostenvergoeding van hun eigen zorgverzekeraar. In 2014 werd dit betaald door de zorgverzekeraar van degene die het orgaan kreeg.
  • Vergoeding voor de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Dit is een test voor chromosoomafwijkingen tijdens zwangerschap.
  • Na een operatie tijdelijke verpleeghuiszorg nodig voor de revalidatie van kwetsbare ouderen? Dan krijg je vergoeding als dit binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis wordt aangevraagd. In 2014 moest dat direct geregeld worden na het ziekenhuisverblijf.
  • Je betaalt geen eigen risico voor verpleging en verzorging zonder verblijf, bijvoorbeeld wijkverpleging.
  • Vergoeding voor zintuiglijke gehandicaptenzorg (slechthorenden, doven en slechtzienden.
  • Het 2e en 3e jaar verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg wordt vergoed. Het 1e jaar verblijf en behandeling (zonder opname) werd al vergoed.

Vergoedingen uit basisverzekering

  • Vanaf 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van maatschappelijke en psychologische zorg voor kinderen tot 18 jaar oud. Dat komt door de nieuwe Jeugdwet. Psychische hulp en de behandeling van enkelvoudige dyslexie voor kinderen tot 18 jaar zitten niet meer in de basisverzekering.
  • Heb je diabetes mellitus, met zorgprofiel 1? Vanaf 1 januari 2015 zit voetzorg niet meer in de basisverzekering. De jaarlijkse voetcontrole blijft wel in de basisverzekering.
  • De vergoeding voor prenataal testen wordt voor alle leeftijden gelijk. Dit betekent dat zwangere vrouwen van 36 jaar of ouder geen vergoeding krijgen voor een combinatietest zonder medische indicatie.
Deel |