Beweeg je vrij

Genees & Kunst 13

23 March 2013, 10:30 - 23 March 2013, 18:00, MCH Westeinde - Den Haag

Op Zaterdagmiddag 23 maart 2013 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziekgeneeskunde (NVDMG) in nauwe samenwerking met het Medisch Centrum voor Dansers en Musici (MCDM) en het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) een feestelijk, wetenschappelijk, artistiek symposium onder de naam "Genees & Kunst 13".

Aanleiding om dit 13e NVDMG - symposium in MCH Westeinde in Den Haag te houden is het 20 jarig bestaan van het Medisch Centrum voor Dansers en Musici (MCDM) en het afscheid van Dr.J.D.(John) Macfarlane na 7 jaar van het MCDM.

Het MCH is hèt ziekenhuis voor de Haagse binnenstad en omliggende regio. Het MCDM in het MCH heeft zich ontwikkeld tot een toevluchtsoord voor geblesseerde dansers en musici en geniet anno 2013 een grote vermaardheid. Naast de patiëntenzorg is het MCDM actief in onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek, en vervult het een voortrekkersrol op organisatorisch gebied.

Een extra reden om naar Den Haag te komen, vormt het feit dat het MCH in 2013 niet alleen zijn 15-jarig jubileum als fusie-ziekenhuis viert, maar ook het 140-jarig bestaan van MCH Westeinde en het eeuwfeest van MCH Antoniushove.

Sinds haar oprichting op 1 april 2005 organiseert de NVDMG symposia met artistieke intermezzi, die bedoeld zijn als scholing, ‘anatomie in vivo’: ze vormen een essentieel, praktisch onderdeel van het wetenschappelijke programma.

Meer informatie en inschrijven

Deel |