Beweeg je vrij

  Extern Spreekuur - Oefentherapie Cesar

  U kunt bij Penders Voetzorg Heythuysen ook terecht voor oefentherapie Cesar. Hierin hebben wij de samenwerking gezocht met Antoinette Driessen van Cesarpraktijk Driessen. Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, gericht op het voorkomen en behandelen van klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat.


  Wat is oefentherapie Cesar?

  Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, gericht op het voorkomen en behandelen van klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat (spieren en gewrichten) al dan niet veroorzaakt door een afwijking of ziekte. Bij steeds terugkerende klachten aan het bewegingsapparaat is oefentherapie in veel gevallen de meest aangewezen behandelmethode.

  Oefentherapie is gericht op verandering van gedrag en gewoontes in de manier van bewegen. Mensen leren bewuster met hun lichaam om te gaan, hierdoor leert men waar de klacht vandaan komt en hoe men hiermee om kan gaan. Oefentherapie geeft derhalve een grotere kans op een blijvende afname van de klachten.

  Oefentherapie is er dus voor iedereen die bewuster en gezonder wil leren bewegen en inzicht wil krijgen waar de klachten vandaan komen. Indien de persoonlijke situatie hierom vraagt is therapie aan huis mogelijk. We werken nauw samen met de andere (para)medische disciplines zoals de podotherapeut en de fysiotherapeut als dit nodig is gezien de persoonlijke situatie.

  Voor wie?

  Cliënten kunnen op verwijzing van een (huis)arts of zonder verwijzing een afspraak maken. Met de volgende klachten kunnen ze terecht:

  • Klachten van nek, schouder, rug, heup én de klachten die daaruit voortvloeien zoals spanningshoofdpijn
  • Houdings- en bewegingsafwijkingen
  • Orthopedische aandoeningen, zoals artrose, scoliose, osteoporose, hypermobiliteit
  • Neurologische aandoeningen, zoals hernia (HNP), ischialgie, whiplash, multiple sclerose
  • Reumatische aandoeningen aan spieren en gewrichten, zoals reumatoïde artritis en fybromyalgie
  • Ademhalingsklachten, zoals bij hyperventilatie en COPD
  • Stress/overbelasting klachten, zoals lumbago, cervicobrachialgie, slaapstoornissen
  • Werk gerelateerde klachten, zoals KANS (voorheen RSI)
  • Gynaecologische klachten, zoals bekkenklachten, bekkenbodemproblematiek, zwangerschapsproblematiek

  Contractvrij en vergoedingen

  Als oefentherapeut is Antoinette gecertificeerd lid van de beroepsvereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP). Alleen als voldaan wordt aan de gestelde eisen door de VvOCM én aangetoond kan worden dat de zorgverlener beschikt over actuele kennis en ervaring op zijn vakgebied  (KP) kan de zorgverlener zich registreren én geregistreerd blijven. Te denken valt hierbij aan het regelmatig volgen van vervolgopleidingen en cursussen om zo de kwaliteit van de behandelingen hoog  te houden. Hiermee voldoet de praktijk aan de gestelde kwaliteitseisen.

  De praktijk werkt zonder contracten met de zorgverzekeraars. Bij de meeste zorgverzekeraars wordt het grootste deel van de therapie vergoed en wel uit de aanvullende verzekering. Oefentherapie valt niet onder het eigen risico. Oefentherapie is vrij toegankelijk, d.w.z. dat cliënten een afspraak kunnen maken zonder verwijzing van een arts of medisch specialist. Zo is er bij de zorgverzekeraar CZ geen verschil tussen oefentherapie met of zonder contract. Uit de aanvullende verzekering wordt de therapie vergoed totdat de maximumvergoeding van het gekozen pakket is bereikt.

  De cliënt krijgt een factuur die hij of zij betaalt en daarna declareert bij de zorgverzekeraar. Het kan zijn dat de zorgverzekeraar wil dat de cliënt een verwijzing van een arts meestuurt bij de eerste factuur.

  Behandeling en tarieven

  De eerste behandeling/onderzoek duurt 1 uur, een vervolgbehandeling een half uur.   
  Bij de eerste afspraak graag een vorm van identificatie en zorgverzekeringspasje meenemen. Als de cliënt op verwijzing van een (huis)arts komt, graag ook de verwijzing meenemen.

  Tarieven:

  • Behandeling oefentherapie: € 28,00
  • Screening: € 10,00
  • Intake en onderzoek na screening: € 30,00
  • Intake en onderzoek na verwijzing: € 40,00
  • Behandeling aan huis/op locatie: € 38,00
  • Telefonische consult: € 15,00
  • Eenmalige houdingscheck en advies: € 20,00
  • Niet nagekomen afspraak: 75 %

  De eerste afspraak duurt 1 uur, vervolgbehandelingen duren een half uur per keer. Bij vragen of onduidelijkheden graag bellen naar: 06-42846030.

  Afspraken

  Neem contact op met Cesarpraktijk Driessen via telefoonnummer 06-42846030 of neem contact op met Penders Voetzorg Heythuysen via 0475 493 900.

  Stuurt u liever een email; gebruik dan het volgende adres: antoinette(at)oefentherapiedriessen.nl

  Website: www.oefentherapiedriessen.nl