Beweeg je vrij

Ook een beoordeling geven?

Al onze klanten waarvan wij een e-mail adres hebben geregistreerd in ons klantenbestand, sturen wij na de controle-afspraak (circa 4-6 weken na de levering van een produkt c.q. dienst) een uitnodiging voor een klantbeoordeling. Dit geldt alleen voor een eerste levering.

Mocht om een of andere reden een klant geen uitnodiging hebben ontvangen (omdat zijn/haar e-mail adres om wat voor reden niet bij ons bekend is), dan kan hij/zij dit ons laten weten via info(at)pendersvoetzorg.nl. Wij zullen dan alsnog het e-mail adres toevoegen aan de betreffende klantgegevens en per omgaande een uitnodiging sturen voor een klantbeoordeling. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De betreffende klant heeft in de periode vanaf 17 september 2012 een produkt of dienst voor het eerst bij ons afgenomen en heeft hierover nog niet eerder een klantbeoordeling ingestuurd;
  • Verzoeken voor klantbeoordelingen die betrekking hebben op leveringen van produkten en diensten vòòr 17 september 2012 kunnen om technische redenen niet in behandeling woren genomen;
  • Verzoeken voor klantbeoordelingen die betrekking hebben op herhalingsleveringen worden eveneens niet in behandeling genomen.
  • De klant is 18 jaar of ouder;

Verzoeken van klantbeoordelingen van personen die niet bij ons bekend zijn als klant, zullen eveneens niet in behandeling worden genomen.

Deel |