Beweeg je vrij

Uw mening telt

Wij hechten bijzondere waarde aan de mening van onze klanten. Niet alleen voor onszelf, maar zeer zeker ook voor iedereen die nog geen klant bij ons is en nog een keuze moet maken voor een zorgaanbieder. In veel gevallen komen klanten bij ons op verwijzing van een huisarts of medisch specialist.

Deze huisarts of medisch specialist verwijst naar ons als zorgaanbieder omdat hij of zij van oordeel is dat Penders Voetzorg kwaliteit levert op het gebied van voetzorg.  Elke dag weer doen wij onze uiterste best om dit kwaliteitsniveau vast te houden.

Ten gevolge van de introductie van de directe toegankelijkheid podotherapie verwachten wij dat klanten in toenemende mate zonder tussenkomst van een verwijzer een keuze zullen maken voor een zorgaanbieder. In dat geval willen wij helpen bij het maken van deze keuze door op transparante wijze inzicht te bieden aan potentiële klanten in de kwaliteit van onze produkten en dienstverlening.

Klantbeoordelingen zijn een groeiend fenomeen in de gezondheidszorg en vormen ons inziens een belangrijke kwaliteitsindicator.
Wij hebben ervoor gekozen om klantbeoordelingen op onze eigen website te publiceren en niet aan te sluiten bij een generiek platform voor klantbeoordelingen, zoals bijvoorbeeld Zorgkaart Nederland. Hiervoor hebben wij de volgende redenen:

  • Door de mogelijkheid op onze eigen website te bieden, kunnen we de klantbeoordelingen specifiek toespitsen op voetzorg; alle beoordelingen bevatten informatie over de aandoening en het produkt of de dienst dat bij de betreffende beoordeling van toepassing is
  • Daarnaast is het mogelijk om de klantbeoordelingen te rubriceren per thema en/of te koppelen aan relevante inhoud; dit helpt potentiële klanten om referenties te zoeken die zo dicht mogelijk aansluiten bij hun eigen zorgvraag en behoefte.
  • Alle beoordelingen die door onze klanten worden gegeven, worden na redactie door ons webteam op deze website geplaatst. Beoordelingen worden alleen gescreend op ongepast taalgebruik en authenticiteit en anoniem gepubliceerd. De strekking en inhoud van de klantbeoordelingen wordt hierbij op geen enkele wijze aangetast.

Met het centraal stellen van klantbeoordelingen op onze website willen wij benadrukken dat wij een transparante en progressieve zorgaanbieder zijn, die voortdurend streeft naar verbetering van haar organisatie, produkten en dienstverlening.

Deel |