Beweeg je vrij

Garantie

Onderhoud en garantie

Onderstaande tekst over garantie is afkomstig uit onze Algemene leveringsvoorwaarden. Het volledige document kunt u bekijken op de volgende pagina: Algemene leveringsvoorwaarden

Garantie

1. Voor wat betreft de aangemeten pasvorm geldt –bij een gelijkblijvende situatie- een garantie van drie maanden na de levering.

2. Voor wat betreft het materiaal en de technische kwaliteit van het geleverde orthopedisch schoeisel,
orthese, prothese of steunzolen geldt een garantie van zes maanden na de levering.

3. Voor wat betreft de normale slijtage, dan wel onzorgvuldig gebruik, zijn de garantiebepalingen niet van toepassing.

4. Geringe afwijkingen geven de afnemer geen recht op hernieuwde levering. Een naar maat  vervaardigde zaak kan niet worden teruggenomen en geeft geen recht op hernieuwde levering indien de vervaardiging is gebaseerd op foutieve gegevens die door de afnemer aan de leverancier zijn verstrekt.

Onderhoud

Voor het onderhoud van uw orthopedische schoenen verwijzen wij u naar de volgende pagina:

Onderhoud van uw orthopedische schoenen >>

Hier leest u alles over het onderhoud van uw kostbare orthopedische schoenen.

Deel |