Beweeg je vrij

Klachten

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Mogelijk kan het zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht. Het onderstaande klachtenformulier legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking.

Indien wij een ‘ontevredenheid’ van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënt Zorgsector.

Download het klachtenformulier

Klik op de volgende link om het klachtenformulier te downloaden. Het klachtenformulier is een PDF bestand. Om deze te kunnen openen heeft u het programma Adobe Reader nodig. Deze kunt u gratis downloaden van de Adobe website.