Beweeg je vrij

Uw eerste afspraak bij Penders Voetzorg

Hebt u zojuist uw eerste afspraak gemaakt bij Penders Voetzorg? Dan kan het zijn dat u al van te voren met bepaalde vragen zit. Op deze pagina informeren wij u graag over de zaken die van belang zijn bij de eerste afspraak.

Uw eerste afspraak

Patiëntgegevens

Voor uw eerste afspraak hebben wij de volgende basisinformatie nodig:

  • NAW gegevens (naam, voorletters, volledige achternaam en adresgegevens)
  • Geboortedatum
  • BSN nummer
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Naam van de behandelend (huis)arts

Mogelijk zijn deze gegevens al bij ons bekend indien u telefonisch de afspraak heeft gemaakt.

Meenemen

Behalve dat wij uw patiëntgegevens noteren is het van belang dat u meebrengt:

  • Geldig identiteitsbewijs/paspoort
  • Zorgpas (zorgverzekering)
  • Verwijskaart van de (huis)arts (niet altijd verplicht, lees verder voor meer informatie)

Wachttijden spreekkamer

Het kan incidenteel voorkomen dat sommige behandelingen uitlopen. Wij streven er echter naar om onze cliënten nooit langer dan 20 minuten te laten wachten in de wachtkamer.

Geen verwijskaart nodig voor Podotherapie

Heeft u een afspraak bij de podotherapeut en geen verwijsbrief van uw behandelend (huis)arts, dan ontvangt u voorafgaand een intakeformulier. Dit formulier dient u ingevuld mee te nemen naar de afspraak. U maakt dan gebruik van de directe toegankelijkheid Podotherapie (DTP).

Kosten

De totale kosten zijn afhankelijk van het product en/of dienst die wordt geleverd n.a.v. uw voetklachten. De voetzorgprofessional zal u hier nader over informeren tijdens de afspraak.  Bij sommige (1e) afspraken worden kosten in rekening gebracht voor het advies c.q. onderzoek.

Het eerste onderzoek Podotherapie kost €50,50.

Vergoeding

Wordt mijn behandeling of product vergoedt door mijn zorgverzekeraar?

Veel behandelingen en/of producten worden deels of zelfs volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Mogelijk zijn bepaalde vergoedingen enkel van toepassing als u aanvullend verzekerd bent. In sommige gevallen dient u een eigen bijdrage of eigen risico te betalen.

Voor informatie over vergoedingen, zie hiervoor onze vergoedingenwijzer.


Let op: Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee wij de vergoedingen in het systeem zetten kan het toch voorkomen dat er onjuiste informatie wordt weergegeven. Raadpleeg voor de zekerheid altijd uw eigen zorgverzekeraar voor de exacte vergoedingen. Aan de door ons getoonde informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Deel |