Beweeg je vrij

Diabetische voetzorg; Alles onder één dak

10-06-2015, I.Franssen, Heythuysen (LB)

Met ruim 1 miljoen patiënten is diabetes de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Dat aantal groeit gestaag; we worden met z’n allen steeds zwaarder, leven ongezonder en bewegen minder. Dagelijks komen er zo’n 200 patiënten bij. Specialistische voetzorg voor diabetici wordt steeds belangrijker. Penders Voetzorg loopt daarin graag voorop.

Voetzorg maakt standaard deel uit van de medische zorg rondom diabetespatiënten vanwege de ernstige risico’s van diabetes voor de gezondheid. Podotherapeut Femke Theelen van Penders Voetzorg: ‘Diabetes en voetproblemen zijn helaas onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een kwart van alle diabetespatiënten krijgt te maken met voetproblemen. Wondjes  bijvoorbeeld, die bij infectie voor grote problemen kunnen zorgen, tot amputatie aan toe. Voetproblemen werken daarnaast ook beperkend op dagelijkse bezigheden van patiënten.

3.000 patiënten in Limburg

Dagelijks zien zorgprofessionals van Penders Voetzorg dan ook vele diabetespatiënten tijdens hun spreekuur. Op een van de elf vestigingen in Nederland of op de voetenpoli’s van verschillende ziekenhuizen, waar zij vertegenwoordigd zijn in multidisciplinaire behandelteams.

Alleen in Midden- en Noord-Limburg al behandelt Penders meer dan 3.000 diabetespatiënten. Zij bevinden zich in de ‘Prevent’, ‘Care’ of ‘Cure’ fase; de basis van het programma dat Penders hanteert voor diabetespatiënten. Zo krijgen zij de best mogelijke voetzorg op het juiste moment, gebaseerd op een preventieve en pertinente aanpak en afgestemd op hun specifieke zorgbehoefte.

Het beste product

Penders kan leunen op 25 jaar kennis en ervaring op het gebied van diabetische voetzorg. Om voorop te blijven lopen en dus onderscheidend te zijn, is dat echter niet genoeg. Directeur Ivo Franssen: ‘Voortdurende kennisontwikkeling is essentieel, waarbij in de zorg steeds meer de roep is om onderbouwing, objectivering en transparantie.

We gaan veel meer toe naar “evidence based” zorgverlening. Om deze reden zijn we actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diabetische voetzorg. Dit vinden we belangrijk om onze dienstverlening en producten naar een steeds hoger niveau te tillen. Zo krijgen onze klanten de beste zorg, die ook nog eens bewezen effectief is.’

Drukmeetspreekuur in Heythuysen

Een ander voorbeeld van meer objectivering is Diabetec; een hoogwaardig steunzolenconcept uit Duitsland dat is gestoeld op wetenschappelijke inzichten. Risicovolle drukplekken worden met behulp van voetdrukmeting in de schoenen nauwkeurig bepaald, waarna de steunzool wordt ontworpen en op maat vervaardigd met behulp van moderne computerondersteunde productieprocessen. Diabetec stelt als eis dat de drukbelasting met minimaal dertig procent afneemt - en daarmee ook de kans op het ontstaan van drukplekken en - mogelijk erger - wondjes. Femke Theelen: “We zijn erg blij dat we dit concept exclusief voor Nederland in huis hebben”.

Ivo vult aan: ‘Drukmeting is naar onze mening ook bij de levering van orthopedische schoenen de toekomst Vandaar dat wij inmiddels in Heythuysen zijn begonnen met een speciaal drukmeetspreekuur. Op indicatie van de verwijzer of de orthopedisch schoentechnicus wordt de werking van de schoenoplossing als het ware “doorgemeten”. Daardoor zijn we in staat om de schoenoplossing op cruciale onderdelen te verbeteren. Het aloude gezegde “meten is weten” gaat dus ook hier op’.

Diabetes Diner

Penders zet daarnaast in op goede patiëntvoorlichting, gericht op preventie en zelfmanagement. Regelmatige controle door de patiënt zelf kan een hoop voetenleed voorkomen. Voorlichting vindt uiteraard plaats tijdens spreekuren en bijvoorbeeld via de website. Maar ook buiten de reguliere patiëntenzorg wil Penders Voetzorg bijdragen aan een groeiende bewustwording, zoals bijvoorbeeld tijdens het jaarlijks terug te keren Diabetes Diner, gekoppeld aan Wereld Diabetes Dag.Dit event staat in het teken van voeding, zorg en beweging in relatie tot diabetes. Later dit jaar in mei wordt een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Diabetes Vereniging Nederland regio Roermond.

De nieuwe locatie biedt een unieke plek om mensen rondom dit belangrijke thema samen te brengen. Behandelaars hebben een belangrijke taak in het tijdig signaleren van voetproblemen. Ivo: ‘Een grote verantwoordelijkheid, die continu onze aandacht heeft. Openheid richting patiënten en daadkrachtig optreden zijn essentieel. Een pertinente aanpak, waarbij direct gehandeld wordt bij voetproblemen. Ook als de patiënt daar zelf niet op zit te wachten. Bijvoorbeeld omdat deze de ernst van de zaak misschien niet goed kan inschatten.’

Diabetische voetzorg onder één dak

Sinds 2015 vervult de podotherapeut de rol van hoofdbehandelaar rondom voetzorg voor diabetespatiënten en is verantwoordelijk voor het zorgprofiel en bijbehorende budget. Hierdoor ontstaat een regiefunctie in de zorgketen, die Penders actief oppakt.

Samenwerking met zorgverleners uit de eerste en tweede lijn, waaronder de huisarts, internist, chirurg en wondverpleegkundige, is essentieel om voetzorg goed op elkaar af te stemmen. Ivo besluit: ‘We zetten ons continu in om samenwerking centraal te stellen. Binnen onze eigen organisatie, zoals de samenwerking tussen podotherapeut, pedicure en orthopedisch schoentechnicus. Maar ook daarbuiten, zodat voetzorg rondom de patiënt wordt georganiseerd in plaats van andersom. Daarin zijn we ambitieus.

We zien een multidisciplinair diabetisch voetcentrum voor ons, waar alle zorg rondom de diabetische voet samenkomt en waarin wij een spilfunctie vervullen. Allemaal in het belang van de patiënt. Diabetespatiënten vormen een kwetsbare groep en verdienen immers de beste specialistische voetzorg.’

Lees meer over voetzorg bij diabetes >>

Download 'Comfortabel Bewegen' magazine >>

ReageerReacties

Er zijn nog geen reacties

Deel |