Beweeg je vrij

Kinderspreekuur in Congo

27-05-2012, Wim Custers, Delft

Vanaf het jaar 2000 ben ik medewerker van de “Stichting Op gelijke voet” deze stichting heeft als doel het hulp bieden aan kinderen met een mobiele beperking tot en met 16 jaar in Kongo Brazzaville.

In deze hoedanigheid heb ik vier keer deel uit mogen maken van een equipe bestaande uit een Revalidatiearts, een Orthopedisch schoentechnicus, (ondergetekende) en een persoon die voor de logistieke ondersteuning zorgt. Het doel van deze equipe is het houden van spreekuren op verschillende locaties in het land, waarin we nieuwe patiënten zien waarbij een onderzoek verricht wordt, en gekeken wordt welk hulpmidden het beste verstrekt kunnen worden, ook zien we oude bekende terug die weer behoefte hebben aan een nieuwe voorziening. Verder bezoeken we ook verschillende orthopedische werkplaatsen waar bv. Schoenen beugels en spalken gemaakt worden. Tijdens zo’n bezoek wordt er gekeken hoe de stand van zaken is en welke behoefte en hulp er geboden kan worden.

Kongo Brazzaville is een land in centraal Afrika, een voormalig Franse kolonie ongeveer acht maal groter dan Nederland, 42,3 % van de bevolking leeft onder de armoede grens. Het land heeft een rijk verleden aan oorlog, staatsgrepen en opstanden. In 1960 verkreeg Kongo volledige onafhankelijkheid en werd de Republiek Kongo uitgeroepen. In 2002 won de zittende president met 90% van de stemmen de presidentsverkiezingen en er kwam een nieuwe grondwet die de president veel macht toekende.

Het bezoeken van Kongo doet je steeds weer beseffen dat er een groot contrast bestaat tussen de “gezondheidszorg” in Kongo en die in Nederland. Basis voorzieningen zoals bv. Water elektriciteit, materialen en kennis zijn in Kongo vaak al een groot probleem. Het is dan ook de kunst om met minimale middelen een maximaal resultaat proberen te bereiken. Het komt dan ook vaak voor dat we voeten die hier in Nederland van een operatie en orthopedisch schoeisel worden voorzien, we in Kongo zo goed mogelijk proberen te helpen met bv. semi-orthopedisch schoeisel, (dit schoeisel wordt in de meeste gevallen door de stichting vanuit Nederland verstrekt). Tijdens ons laatste bezoek hebben we bv. veel kinderen gezien met 3e graad klompvoeten die goed geholpen kunnen worden met een correctieve operatie, goede nazorg en goed aangepast schoeisel. Het is dan ook een doelstelling van de stichting om dit hele traject te verwezenlijken in Kongo. Om aan te geven hoe lastig dit is, We brachten een bezoek aan de enige Orthopedisch Chirurg in heel Kongo en vroegen hem aan welke middelen hij behoefte had om bv. correctieve operaties te verrichten, als antwoord liep hij naar de kraan, opende deze, hield zijn hand er onder die uiteraard kurkdroog bleef.

Ondanks alle ellende en tekortkomingen is Kongo, (en Afrika in het algemeen) een plek die je niet meer zo snel loslaat. Het contrast tussen oogverblindend natuurschoon, kleurrijke mensen en armoede en passiviteit is iets wat telkens weer blijft boeien. Tijdens de spreekuren zitten er veel mensen vaak wel een halve dag te wachten op hun beurt, nadat ze misschien al een of twee of meer dagen hebben moeten reizen om er te komen. Vaak is men al tevreden met aandacht of een advies, als er dan ook een voorziening uit kan komen is dit natuurlijk helemaal mooi. (ongeveer 25% van de mensen kunnen we helpen met een voorziening).

Binnenkort staat er weer een reis gepland, een reis van hard werken, veel beleven en vooral ook veel kinderen zien waar we hopelijk iets voor kunnen betekenen.

Wilt u meer weten over de stichting op gelijke voet? Kijk dan op:  www.stichtingopgelijkevoet.nl

Met hartelijke groet,

Wim Custers

Orthopedisch schoentechnicus/Vestigingsleider
Penders Voetzorg 

ReageerReacties

Er zijn nog geen reacties

Deel |