Beweeg je vrij

Passie voor dans en muziek

, Robbert A.J. Koets, Den Haag

Al sinds lange tijd is er een hechte samenwerking tussen het Medisch Centrum voor Dansers en Musici (MCDM) en Penders Voetzorg. Om deze samenwerking beter te structureren is er sinds een jaar een gezamenlijk spreekuur. Tijdens dit gezamenlijk spreekuur worden patiënten onder leiding van dr. Rietveld en/of dr. Felter gezien. In samenspraak met de patiënt, de arts en de orthopedisch schoentechnicus/technoloog wordt er nagedacht over passende oplossingen voor patiënten. Op deze manier ben ik een jaar geleden voor het eerst in contact gekomen met dit erg specialistische deel van het vak van voetzorg.

Dansers en musici stellen hoge en specifieke eisen aan hun lichaam en zijn daardoor kwetsbaar voor blessures. Intensieve, langdurige oefening en training zijn vereist om artistieke topprestaties te kunnen leveren. Dans is topsport op de vierkante meter, muziek is topsport op de vierkante centimeter. Blessures die dansers en musici oplopen door het dansen respectievelijk musiceren en hun eventuele restverschijnselen kunnen ernstig hinderen bij het dansen of musiceren. Daarom vereisen deze letsels een uiterst zorgvuldige behandeling, bij voorkeur met kennis van (dans en muziek) zaken. (A.B.M. Rietveld (2008). Orthopedie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, pagina 111)

Als orthopedisch schoentechnicus/technoloog zien we een enorme hoeveelheid voetklachten, vaak gerelateerd aan verschillende pathologische en of anatomische afwijkingen. De voetklachten gerelateerd aan dans waren voor mij veelal nieuw. In vergelijking tot de klachten en afwijkingen die tijdens bijvoorbeeld een spreekuur in combinatie met de revalidatie of de orthopedie worden gezien, zou de gedachte kunnen opkomen dat de klachten van dit specifieke spreekuur klein en ondergeschikt zijn. Juist daarom is het van groot belang om te bedenken dat deze groep cliënten hoge en specifieke eisen aan hun lichaam stellen en vaak afhankelijk zijn van het goed functioneren van zijn of haar voeten, zowel privé als tijdens het uitoefenen van hun werk.  

Tijdens het afgelopen jaar heb ik veel geleerd. Niet alleen heb ik, voor mij tot nu toe onbekende anatomische en pathologische aandoeningen gezien, maar ik heb ook geleerd dat soms de kleinste aanpassingen voor grote verbeteringen kunnen zorgen. Op deze manier heeft dit specifieke spreekuur en de passie van dr. Rietveld en zijn collega’s, voor dans en muziek, mijn kijk op het vak verbreed en aangescherpt.

Robbert A.J. Koets

Orthopedisch Technoloog
Penders Voetzorg

ReageerReacties

Er zijn nog geen reacties

Deel |