Beweeg je vrij

1/5e ziekenhuiszorg hoort niet in basispakket

06 June 2013, 09:05, Heythuysen

Tien tot twintig procent van de huidige ziekenhuiszorg heeft geen ‘gezondheidswaarde’ voor de patiënt. Dat stelt de branchevereniging van universitair medische centra NFU in een advies aan minister Schippers van Volksgezondheid.

Om de snelle groei van de collectieve zorguitgaven af  te remmen moet zorg in het basispakket “systematischer en robuuster” wetenschappelijk getoetst worden, vindt de NFU. Nu ontbreekt het volgens de NFU aan een dergelijk systeem. Als gevolg hiervan valt vrijwel alle medisch specialistische zorg automatisch onder het collectief verzekerde basispakket. “Daardoor is dat pakket internationaal gezien genereus, en nieuwe medische technologie zal het de komende jaren waarschijnlijk nóg genereuzer maken”, waarschuwt de NFU.

Toets

Om de kwaliteit beter te waarborgen maakt de NFU zich sterk voor periodieke screening van het basispakket door Nederlandse en internationale wetenschappers. Zo moet er  een ‘voorportaal’ komen voor nieuwe verrichtingen. In plaats van uit het basispakket worden deze nieuwe verrichtingen alleen vergoed onder voorwaarde van deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Bestaande behandelingen die de wetenschappelijke toets niet doorstaan zouden uit het basispakket verwijderd moeten worden, vindt de NFU. Ook zou de minister van de NFU meer gebruik moeten maken van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WMBV) om dure voorzieningen en kostbare infrastructuur te concentreren in minder ziekenhuizen.

Uitkomstfinanciering

Met het advies reageert de NFU op de eerdere oproep van minister Schippers aan het veld om met bezuinigingssuggesties te komen. De NFU wijst er in het advies op dat de huidige volumeprikkels bijdragen aan de stijgende kosten. In plaats van betaling per verrichting pleit de NFU voor een vorm van uitkomstfinanciering, waarbij zorgaanbieders worden beloond voor het leveren van  gezondheidswaarde aan patiënten.

Transparantie

Ook adviseert de NFU de minister om medisch specialisten in loondienst te nemen. Daarnaast moet er wat de NFU betreft grotere transparantie komen door middel van eenduidige, patiëntgerichte zorgregistratie. De NFU wil bovendien patiënten beter ondersteunen bij het vinden van onafhankelijke informatie, inclusief second opinions, en counseling over de voor- en nadelen van zorginterventies. Dit zou patiënten kunnen helpen af te zien van ingrepen met onzeker resultaat of zware neveneffecten.

Bron: Skipr

Deel |