Beweeg je vrij

Berichtgeving in NRC over Stichting Loop

18 November 2016, 15:59, Heythuysen

Berichtgeving in NRC over Stichting Loop heeft ongewenste gevolgen voor podotherapeuten. Op 17 november jl. is een artikel verschenen in het NRC Handelsblad over Stichting Loop, de brancheorganisatie van podologen, welke te lezen is via de link in onderstaand bericht. Penders Voetzorg is in ieder geval op geen enkele wijze aangesloten bij Stichting Loop.

Op 17 november jl. is een artikel verschenen in het NRC Handelsblad over Stichting Loop, de brancheorganisatie van podologen, welke te lezen is via onderstaande link:

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/16/podologenclub-in-handen-van-de-noorse-broeders-5318264-a1532145

Ten onrechte krijgen podotherapeuten in Nederland momenteel vragen vanuit patiënten en andere externe partijen. Een veel voorkomende vraag is het feit of deze aangesloten zijn bij de Stichting Loop en derhalve gerelateerd zijn aan datgene wat beschreven is in bovengenoemd artikel. Het betreft hier echter twee verschillende beroepsgroepen; Podologen zijn namelijk aangesloten bij de Stichting Loop en podotherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.  

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en dochterverenigingen de Nederlandse Vereniging van Sport Podotherapeuten (NVvSP) en de Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten (NVvDP) voelen zich derhalve genoodzaakt naar aanleiding van dit verschenen nieuwsbericht enige duidelijkheid te verstrekken om verdere verwarring te voorkomen.

NVvP belangenbehartiger van podotherapeuten

Stichting Loop behartigt namelijk de belangen van podologen in Nederland, terwijl de NVvP de belangen behartigt van podotherapeuten die een 4-jarige voltijd HBO-opleiding hebben gevolgd aan de Saxion Hogescholen te Enschede of de Fontys Hogescholen te Eindhoven. Naast deze HBO-opleiding tot podotherapeut, zijn er twee 2-jarige Post-Hbo opleidingen voor podotherapeuten ontwikkeld. Dat zijn de opleidingen tot sportpodotherapeut en diabetespodotherapeut, waarvan de belangen van de leden worden behartigd via de bovengenoemde verenigingen de NVvP, NVvSP en de NVvDP. Onderstaand wordt inhoudelijk ingegaan op de wijze waarop deze verenigingen georganiseerd zijn.

  • Binnen de podotherapie is er geen sprake van een autocratische stichting, maar een beroepsvereniging. Binnen een beroepsvereniging is er volgens de statuten sprake van stemrecht door alle leden (lees: podotherapeuten), waarbij de bestuursleden maximaal twee termijnen van vier jaar kunnen aanblijven. Dit democratische stemrecht is tevens van toepassing op alle beslissingen binnen de NVvP, NVvSP en NVvDP. Jaarlijks worden binnen alle verenigingen Algemene Leden Vergaderingen georganiseerd waar alle leden hun stem kunnen uitbrengen op de te nemen beslissingen.
  • Binnen de podotherapie zijn de opleidingen tot podotherapeut, sportpodotherapeut en diabetespodotherapeut ondergebracht bij de Saxion Hogescholen te Enschede en de Fontys Hogescholen te Eindhoven. Deze opleidingen zijn onafhankelijk van de NVvP, NVvSP en NVvDP, zodat er nooit sprake kan zijn van belangenverstrengeling tussen de beroepsorganisatie(s) en de opleiding.
  • Binnen de podotherapie is er sprake van meerdere softwareleveranciers, waarbij iedere podotherapiepraktijk de vrije keuze heeft om voor dat pakket te kiezen wat het beste past bij haar eisen en/of wensen.

Duidelijke communicatie voorkomt verwarring

Ondanks dat podotherapeuten en podologen verschillende beroepen zijn, is dit helaas niet altijd duidelijk voor verwijzers, patiënten en patiëntenorganisaties. De leden van de NVvP, NVvSP en NVvDP willen als podotherapeuten, werkzaam in verschillende aandachtsgebieden, dan ook verdere verwarring voorkomen. Duidelijke communicatie hierover naar patiënten en andere externe partijen vinden wij van essentieel belang, zodat de belangen van alle podotherapeuten in Nederland niet geschaad kunnen worden.

Wij adviseren u dan ook om deze informatie te delen, indien hier aanleiding voor is, indien er om opheldering wordt gevraagd of indien u bemerkt dat beide beroepsgroepen met elkaar verward worden.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Deel |