Beweeg je vrij

Eigen bijdrage orthopedische schoenen

23 October 2019, 11:37

Zoals altijd maakt het kabinet op Prinsjesdag haar begrotingsvoorstel bekend. Voor 2020 zien we een meevaller voor de mensen die orthopedisch schoenen moeten dragen. De wettelijk verplichte eigen bijdrage gaat volgend jaar met een paar Euro omlaag.

Wettelijke eigen bijdrage orthopedische schoenen 2020

Onder verwijzing van art. 2.33, lid 3 van de Regeling Zorgverzekering is de eigen bijdrage voor orthopedische en allergeenvrije schoenen vanaf 1 januari 2020 vastgesteld op:

16 jaar en ouder

De wettelijke eigen bijdrage voor orthopedische (en allergeenvrije) schoenen bedraagt €127,00 per paar indien verzekerde 16 jaar of ouder is. In 2019 bedroeg dit nog €131,00 per paar.

Jongeren onder de 16 jaar

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan wordt de wettelijke eigen bijdrage voor orthopedisch schoeisel en allergeenvrije schoenen  €63,50 per paar. Dit was in 2019 nog €65,50

Al met al geen grote verschillen dus. Maar het goede nieuws is dat de eigen bijdrage in ieder geval niet hoger wordt (beetje lager zelfs).

 

 

 

Deel |