Beweeg je vrij

Hercertificering ISO en SEMH keurmerk

11 June 2015, 14:45, Heythuysen

Recentelijk hebben Bureau Veritas en SEMH haar periodieke audits ten aanzien van de ISO en SEMH certificering met succes uitgevoerd binnen Penders Voetzorg. Dit heeft geleid tot een hercertificering van beide keurmerken. Wij zijn dan ook wederom trots te kunnen melden dat we beide audits weer hebben doorstaan!

ISO 9001

De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteits-management-systeem van een organisatie. Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredeneheid, door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit tevens kunnen aantonen.

Met dit certificaat tonen wij aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem in overstemming is met de normen die daaraan worden gesteld door ISO 9001. Daarnaast besteden wij uiteraard ook de nodige aandacht aan de verbeterprocessen.

 

 

SEMH

De SEMH is een onafhankelijke stichting die leveranciers van medische hulpmiddelen die hoogwaardig kwaliteitswerk leveren erkent.

De door de SEMH erkende leverancier is de professional die door opleiding en jarenlange ervaring precies weet hoe te handelen. De erkende leverancier levert een hulpmiddel dat goed is afgestemd op de zorgvraag en blijft  ervoor zorgen dat het hulpmiddel past bij uw behoefte. Zo controleert de leverancier ook nadien of de juiste oplossing is gekozen.

Hiermee borgen wij onze service en kwaliteit, zodat u zaken kunt (blijven) doen met een betrouwbare partner op gebied van Voetzorg.

 

 

Deel |