Beweeg je vrij

Klantgerichtheid in de zorg blijft ondermaats

31 January 2013, 08:37, Heythuysen

Klantgerichtheid in de zorg blijft onder de maat. Slechts één op de drie Nederlanders is van mening dat de patiënt centraal staat. Dat constateert onderzoeks- en adviesbureau Newcom in de Gezondheidsmonitor 2012.

Ook zegt de helft van de Nederlanders zich een ‘product’ te voelen wanneer ze gebruik maken van de zorg. De zorgconsument mist bovendien een zorgverlener die echt met hen meedenkt. Ook zijn de consumenten kritisch over de betaalbaarheid van de zorg. Slechts één op de vijf Nederlanders vindt de hoogte van het eigen risico van 350 euro in 2013 nog acceptabel. Een kwart van de Nederlanders verwacht door het hogere eigen risico volgend jaar zorg te moeten uitstellen. Een derde van de Nederlanders geeft aan nu al moeite te hebben om de jaarlijkse kosten van de gezondheidszorg op te brengen.
Zorgprofessionals

Ondanks de kritiek beoordelen Nederlanders volgens Newcom de zorg positiever dan voorgaande jaren. Met name het oordeel over individuele zorgprofessionals valt met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5 positief uit. Over de zorgaanbieders zijn de Nederlanders kritischer. Ziekenhuizen krijgen het hoogste cijfer met een 6,9, gevolgd door  instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (6,7), thuiszorginstellingen (6,5) en verzorg- en verpleeghuizen (6,3).

Lage score

Zorgverzekeraars blijven – net als voorgaande jaren – laag scoren. Gemiddeld worden zij met een 5,6 beoordeeld, zo stelt Newcom. Voor alle instellingen geldt dat het algemene beeld negatiever is dan wanneer specifiek gevaagd wordt naar een rapportcijfer van bijvoorbeeld het eigen ziekenhuis of de eigen zorgverzekeraar.
Newcom Research & Consultancy brengt de Gezondheidszorgmonitor voor het zesde opeenvolgende jaar uit. Aan het onderzoek deden 1150 mensen mee.

Bron: skipr

Deel |