Beweeg je vrij

'Meer maatwerk bij eigen bijdrage AWBZ'

03 April 2013, 08:58, Heythuysen

Bezorgde ouderen die hun spaargeld via de notaris wegzetten om te voorkomen dat ze meer moeten betalen als ze in een verpleeg- of verzorgingstehuis belanden. CDA en D66 in de Tweede Kamer vragen zich af of staatssecretaris Martin van Rijn van VWS dit heeft voorzien.

Sinds 1 januari is de eigen bijdrage in de langdurige zorg (AWBZ) niet meer alleen afhankelijk van iemands inkomen, maar ook van het eigen vermogen. Ouderen en gehandicapten met meer spaargeld moeten daardoor meer zelf betalen als ze bijvoorbeeld naar een zorginstelling gaan. Tot eind 2012 gold een vermogensheffing van 4 procent, die is nu 12 procent. De eigen bijdrage kan oplopen tot 2189,20 euro per maand, meldde Van Rijn eerder.

Schenken

Vera Bergkamp (D66) vraagt zich af of deze maatregel nog wel voldoende oplevert als ouderen vaker geld schenken aan hun (klein)kinderen. Met minder vermogen hopen ze op een lagere eigen bijdrage.

Het principe dat mensen die wat meer hebben ook wat meer kunnen bijdragen, krijgt steun in de Kamer. Maar CDA, ChristenUnie en GroenLinks vinden dat de nieuwe regels nu soms onrechtvaardig uitpakken. Mona Keijzer (CDA) meent dat letselschadevergoedingen niet zouden moeten meetellen voor het eigen vermogen. Ze wijst erop dat dit ook niet gebeurt bij het vaststellen van huur- en zorgtoeslagen.

Pgb

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik wil eveneens dat smartengeld ontvangen na een ongeluk of medisch falen, buiten deze regeling valt. ,,We willen geen noodoplossing, maar structurele maatregelen.’’ Net als Linda Voortman (GroenLinks) wil Dik ook mensen ontzien die nu geld krijgen waarmee ze zelf zorg regelen via een persoonsgebonden budget (pgb). De Kamerleden vrezen dat dit pgb-geld ook als vermogen wordt gezien. Voortman en Keizer bepleiten bovendien een uitzondering voor mensen die klem zitten doordat ze hun huis niet verkocht krijgen.

VVD en PvdA spraken in het regeerakkoord af om ruim 3 miljard euro te bezuinigen op de AWBZ. Zorg bij ziekte en handicap wordt net als de ouderenzorg in instellingen overgeheveld naar een landelijke voorziening. Niet-medische zorg (begeleiding, verzorging) gaat over naar gemeenten. De Kamer spreekt donderdag met Van Rijn over de hogere eigen bijdrage voor de langdurige zorg. (ANP)

Bron: Skipr

Deel |