Beweeg je vrij

Nieuw spreekuur bij Penders Heythuysen

22 July 2016, 10:24, Heythuysen

Vanaf dinsdag 6 september start gewichtsconsulente en kindervoedingscoach Debbie Kusters van Praktijk Gezonde Stijl met haar spreekuur binnen de muren van Penders Voetzorg in Heythuysen. De begeleiding door de gewichtsconsulent is er op gericht om een zo persoonlijk mogelijk voedingsadvies aan de betreffende persoon te verstrekken.

Waarvoor staat Praktijk Gezonde Stijl?

Gezond eten, gezond gewicht, gezonde gewoontes.

De begeleiding door de gewichtsconsulent is er op gericht om een zo persoonlijk mogelijk voedingsadvies aan de betreffende persoon te verstrekken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren, wensen en mogelijkheden. Naast het voedingsadvies zijn leefstijladviezen een zeer belangrijke factor binnen de begeleiding; ook hier wordt weer geanticipeerd op de persoonlijke situatie en evt. struikelblokken (Bv. emotie eten, onregelmatige werktijden) en het aanleren van gezonde gewoontes. De factor beweging wordt ook meegenomen en samen wordt er gekeken hoe hiermee om te gaan. Zoals hierboven omschreven is de coaching een belangrijk aspect van de begeleiding.

Voor wie is dit spreekuur bedoeld?

Voor kinderen, volwassenen, gezinnen.

Cliënten kunnen op verwijzing van (huis)arts of zonder verwijzing een afspraak maken.

Specifiek:

 • Voor iedereen die bewuster, gezonder wil eten/leven
 • Kinderen/pubers/volwassenen met gewichtsproblemen; zowel onder-als overgewicht, obesitas
 • Kinderen/pubers/volwassenen met dreigend overgewicht
 • “Moeilijke eters”
 • Mensen met hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, verhoogde bloedsuiker
 • Mensen met diabetes type 2 en gewichtsproblematiek
 • Mensen met prikkelbare darm(syndroom)
 • Mensen die last hebben van brandend maagzuur, obstipatie, diarree, geen energie e.d.
 • Mensen die zoutarm dienen te eten
 • Vegetariërs/veganisten
 • Mensen met onregelmatige werktijden
 • Vrouwen in de overgang
 • Bij verminderde eetlust

Voeding kan op vele punten zorgen voor meer balans in iemands leven.

Contractvrij en vergoedingen

Als gewichtsconsulent is Debbie gecertificeerd lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN). Hierbij de vermelding dat Debbie ook geregistreerd staat als een gewichts-consulente met de erkenning voor begeleiding van kinderen/pubers. Daarnaast als kindervoedings-coach aangesloten bij KIK  > dit betreft een wetenschappelijk onderbouwde methodiek voor de begeleiding voor kinderen/ pubers met overgewicht.

De praktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen die de BGN stelt; hiertoe worden er ook periodiek bijscholingen, vervolgopleidingen en cursussen gevolgd om zo de kwaliteit hoog te houden en bij te blijven in het vakgebied. Ook m.b.t. KIK blijft Debbie bijscholingen volgen.

De praktijk werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. De consulten worden door veel zorgverzekeraars gedeeltelijk/geheel vergoedt vanuit de aanvullende verzekering afhankelijk van verzekeraar en type verzekering. Dit is na te kijken in de eigen polis of d.m.v. contact met zorgverzekeraar. De consulten vallen onder de noemer; voedingsadviezen of gezond leven cursus en niet onder de diëtist!!

De begeleiding valt niet onder het eigen risico. De begeleiding is vrij toegankelijk, dat wil zeggen dat cliënten een afspraak kunnen maken zonder verwijzing van (huis)arts e.d.

Mits er vergoeding is vanuit de aanvullende verzekering is er een bepaald maximum budget voor voedingsadvies per jaar. Vergoeding geschiedt totdat de maximum vergoeding van het gekozen verzekeringspakket bereikt is.

De cliënt krijgt een factuur, die hij/zij betaald en daarna declareert bij zorgverzekeraar.

Stappen begeleiding

Bij het plannen van de intake dient er rekening te worden gehouden met het feit, dat er min. 4 dagen een eetdagboek ingevuld dient te worden.

Pubers/ volwassenen

 • Intake; duurt +/- 1 uur . Meenemen: pasje van zorgverzekeraar en geldig legitimatiebewijs, ingevulde eetdagboek  en indien van toepassing verwijzing van huisarts. Onderdeel intake is een gezondheidmeting (gewicht ,BMI, vetmassa ,spiermassa, visceraal vet, rustmetabolisme).
 • 1e vervolgconsult; duurt +/- 1 uur. Naar aanleiding van gegevens uit intake en eetdagboek is er een analyse en advies gemaakt en dit wordt besproken.
 • Consulten hierop volgend duren +/- 30 min.

Begeleiding kind:

 • Intake;  duurt +/- 1 uur. Meenemen: pasje van zorgverzekeraar en geldig legitimatiebewijs, ingevulde eetdagboek  en indien van toepassing verwijzing van huisarts. Kind wordt gemeten en gewogen en BMI wordt bepaald. Kind krijgt het KIK werkboek mee en adviezen m.b.t. voeding.
 • 1e vervolgconsult; dit duurt +/- 1 uur .
 •  Consulten hierop volgend duren +/- 30 -45 min.

Tarieven:

 • Intake: € 50,00
 • 1e vervolgconsult: € 50.00
 • Consult  30-45 min: € 30.00
 • Werkboek Kik (kind): € 15.00
 • Niet nagekomen afspraak: 100 %
 • Pakketprijs (intake, 1e vervolgconsult en 5 consulten): € 234.50
 • Pakketprijs kind (intake, 1e vervolgconsult, 5 consulten en Kik werkboek ): € 249.50
Deel |