Beweeg je vrij

Overheveling geriatrische revalidatiezorg

23 October 2012, 13:03, Heythuysen

Vanaf 1 januari 2013 wordt de geriatrische revalidatiezorg overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). ActiZ, patiëntenfederatie NPCF, ANBO en Verenso staan achter deze overheveling, maar zien een aantal ontwikkelingen die de kwaliteit van zorg voor sommige patiënten aantast en bovendien kan leiden tot hogere kosten.

Gezamenlijke brief

In een gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS vragen de organisaties dat er op korte termijn een regeling getroffen dient te worden om deze groep patiënten kwalitatieve en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden.

Bron: NPCF

Gerelateerd

>> Hoe ouder worden invloed heeft op voeten

>> Vergoedingenwijzer

Deel |