Beweeg je vrij

'Patiënt krijgt sturende rol in diabeteszorg'

27 September 2013, 08:48, Heythuysen

De zorg bij diabetes gaat ingrijpend veranderen door het gebruik van nieuwe apparaten door patiënten. Daarbij is het belangrijk dat de zorgverlener de patiënt onderwijst en begeleidt. Op termijn levert dit betere zorg tegen lagere kosten. Dat zegt Matthias Axel Schweitzer, hoofd Global Medical & Scientific Affairs van Roche Diabetes Care.

Het aantal diabeten in Nederland stijgt volgens berekeningen van het RIVM met minstens 30 procent in de komende 20 jaar. Schweitzer wijst op deze stijging enerzijds en anderzijds de beperkingen in capaciteit en budgetten.

Ondertussen groeit de behoefte aan individueel maatwerk qua behandeling. De opkomst van e-health en middelen die de patiënt in staat stellen zelf hun ziekte te controleren, zorgen op termijn voor een andere organisatie van diabeteszorg en de processen. Dat zegt Schweitzer op het symposium Focus Diabeters: Patients, Perspectives, Progress in Barcelona maandag 23 september. Het symposium is georganiseerd ter gelegenheid van de jaarlijkse bijeenkomst van de European Association for the Study of Diabetes (EASD) waar wetenschappers hun laatste bevindingen presenteren.

Eigen regie

In het toekomstige model van diabeteszorg veranderen de rollen van zowel de patiënt als zorgverlener. De patiënt kan met behulp van een op hem afgesteld apparaat zelf precies bepalen hoeveel insuline hij nodig heeft. Zo heeft Roche een therapie oplossing ontwikkeld waarbij de patiënt door ingave van de koolhydraten inname, de hoeveelheid insuline  die hij nodig heeft accuraat kan berekenen. Dit leidt, zonder dat er een stijging in het aantal hypoglykemieën plaatsvindt, tot stabielere bloedsuikerwaarden, waardoor de kans op complicaties afneemt.

Uit onderzoek blijkt dat dit bij 63 procent van de patiënten verbetert ten opzichte van hun eigen berekeningen en inschattingen en leidt tot een verlaging van de gemiddelde bloedglucosewaarde van meer dan 0,5 procent. Niet-optimale doseringen kunnen leiden tot hypo’s, complicaties, hart- en vaataandoeningen, ziekenhuisopnamen en in sommige gevallen tot de dood. Concreet  dringt deze nieuwe therapie het aantal patiënten met complicaties terug en helpt het ziekenhuisopnamen voorkomen. De kwaliteit van leven van de patiënt verbetert en de zorgkosten gaan indirect omlaag doordat er minder ingrijpende behandelingen als gevolg van complicaties nodig zijn, zegt Schweitzer .

Sturen op resultaat

De zorgverlener krijgt enerzijds de rol van opleider. Hij maakt de patiënt vertrouwd met het gebruik van de hulpmiddelen. Het vertrouwen daarin en de handigheid ermee zijn belangrijk, blijkt uit de Automated Bolus Advisor Control and Usability Studie die in Barcelona werd gepresenteerd. Alles draait om een gemotiveerde patiënt die de voordelen zelf ervaart. Anderzijds krijgt de patiënt een meer sturende rol. Hij zorgt voor de data en geeft aan wanneer hij behoefte heeft aan hulp. Rechtstreeks en snel online communicatie met de zorgverlener wanneer de patiënt vragen heeft, vervangt in de nabije toekomst de afspraken in het ziekenhuis waar mogelijk.

Zorgverzekeraars

Artsenfederatie KNMG, patiëntenfederatie NPCF en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) steunen het gebruik van e-health. Zij werken in de gezamenlijke Nationale Implementatieagenda (NIA) eHealth samen. Zij willen samen vaart maken met het gebruik van e-health. “Dit draagt bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor patiënten”, stelt ZN dinsdag 24 september op de website in een reactie op de publicatie van de e-Health-monitor. Hieruit blijkt dat de mogelijkheden van e-health vaak nog onderbenut blijven.

Bron: Skipr

Deel |