Beweeg je vrij

Vergoedingen podotherapie 2016

02 December 2015, 10:57, Heythuysen

Podotherapie wordt ruimschoots vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en veelal geen verwijzingen van uw (huis)arts meer nodig is. Sommige verzekeraars hebben een totaal bedrag voor voetzorg opgenomen, waar vanuit ook andere voerzorgverleners zoals de pedicure vergoed worden. Dit kan wel eens nadelig zijn voor de hoogte van de individuele vergoedingen wanneer u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling bent. Let hier op om verrassingen te voorkomen.

Diabetes voetzorg
Wanneer uw huisarts of een andere medisch specialist diabetes mellitus bij u heeft vastgesteld en uit de jaarlijkse screening in de huisartsenpraktijk blijkt dat u door de diabetes mellitus een risico heeft op het krijgen van wondjes aan uw voeten (Simm’s classificatie 1 t/m 3) kunt u op verwijzing een afspraak maken met een podotherapeut. Medisch noodzakelijke voetzorg voor mensen met diabetes mellitus wordt vergoed uit de basisverzekering wanneer:

  • er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden;
  • er door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld.

Overige (verzorgende) voetzorg waartoe uzelf niet in staat bent, valt (helaas) niet onder medisch noodzakelijke zorg. De podotherapeut kan een pedicure inschakelen om behandelingen uit te voeren. De pedicure declareert dan bij de podotherapeut. Voor de ontvangen DM-voetzorg door de podotherapeut en de medisch noodzakelijke zorg die verleend is door de pedicure ontvangt u nooit een factuur. Het eigen risico is ook niet van toepassing op deze voetzorg.
Klik hier voor uitgebreide informatie over de veranderingen die in 2015 zijn doorgevoerd.

* De inhoud van de pagina's met vergoedingen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De NVvP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze pagina's en eventueel toegevoegde bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Per zorgverzekeraar

Aevitae VGZ

Basis Pakket

Max. € 75,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen 
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. € 55,-

   
Plus Pakket  Max. € 100,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen 
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. €  75,-
   
Supervip Pakket 100% vergoeding
Steunzolen 100% indien geleverd door orthopedisch schoentechnicus
   
Top Pakket Max. € 250,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. € 150,-
   
Vip Pakket

Max. € 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen.
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. € 250,-

   

* Let op! Met betrekking tot levering podotherapeutisch steunzolen: leverancier moet lid zijn van NVvP

Anderzorg

Extra Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar  

Jong

Podotherapie en podologie: max. € 200,- per jaar

Basis 100% van geldende tarieven, indien Zorgprofiel 2 en hoger

Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

Avéro Achmea

Beter Voor Nu Max. € 200,- per jaar
Maximaal 1 paar podotherapeutische steunzolen*
Excellent 100% vergoeding incl. 1 paar steunzolen.
Juist Voor Jou Jongeren Max. € 100,- per jaar
Maximaal 1 paar podotherapeutische steunzolen*
Royaal Max. € 200,- per jaar
Maximaal 1 paar podotherapeutische steunzolen*

* Let op! Met betrekking tot podotherapeutisch steunzolen: leverancier moet lid zijn van NVvP

Azivo

AV Basis Podotherapie en podologie: max. € 50,- per jaar*
AV Top Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar*
AV TopExtra Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar*

 * Let op! Vergoeding voetzorg voor alle behandelingen en hulpmiddelen samen

AZVZ 

 AZVZ Plus  Geen vergoeding
 AZVZ Top  Max. € 100,- per jaar, podotherapeutische steunzolen max. € 70,- per jaar

CZ

Basis Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 70,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
 Plus Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 230,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar
 Top Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 230,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar
Gezinnen Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 115,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Jongeren Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 70,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
50+ Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 230,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Ideaal Pakket Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 115,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar 
Excellent Podotherapie en podologie: 100 %
Bijzondere gevallen: 100%(bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar
Supertop Podotherapie en podologie: 100 %
Bijzondere gevallen: 100%(bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

CZdirect

CZdirect Start geen vergoeding
CZdirect Basic Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
CZdirect Extra Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

De Amersfoortse

Aanvulling Compact

Geen vergoeding

   
Aanvulling Basis 100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar    

Aanvulling Budget

100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar

   

Aanvulling Optimaal

100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar

   

Aanvulling Uitgebreid

100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar

   

De Friesland Zorgverzekeraar

AV Extra * Max. € 150,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per 2 kalenderjaren
   
AV Extra Online * Max. € 150,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per 2 kalenderjaren
   
AV Optimaal * Max. € 250,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per 2 kalenderjaren
   
AV Optimaal Online * Max. € 250,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per 2 kalenderjaren
   

De Goudse

Aanvullende Verzekering Basis * Max. € 300,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 35,- per jaar**
Aanvullende Verzekering Top * Max. € 500,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar**
Aanvullende Verzekering Totaal * Max. € 500,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar**
Aanvullende Verzekering Uitgebreid* Max. € 300,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 70,- per jaar**

*  Voorwaarden: op basis van een schriftelijke verwijzing van een behandelend medisch specialist of huisarts, waaruit blijkt dat er een medische indicatie voor podotherapie aanwezig is.
** Voorwaarden: podotherapeut die erkend is door NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Delta Loyd

 Comfort Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 500,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar
 Compleet Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 150,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar
 Extra Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 100,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar
 Top Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Bijzondere gevallen: 100% vergoeding (bij diabetes, reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding
 Zilver

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

 Zorg 1 Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 70,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
 Zorg 2 Podotherapie en podologie: max. €115,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 230,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Ditzo

ZorgBest

75% vergoeding met een max. € 250,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen:  1 paar per jaar 

DSW Zorgverzekeraar

AV Standaard

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

AV Student

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

AV Top

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

 AV Compact

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

Energiek stopt per 1-1-2016 en is ondergebracht bij Salland.

FBTO

Module Extra Zorg Max. € 150,- per jaar, incl. podotherapeutische zolen.

Gemeenten Optimaal (Zilveren Kruis)

 Optimaal aanvullend 2  max € 100,= incl. 1 paar (sport) steunzolen  
 Optimaal aanvullend 3  max € 250,= incl. 1 paar (sport) steunzoeln  

HEMA

Aanvullend 1    Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar. 
Aanvullend 2  Podotherapie en podologie: max. € 200,- per jaar. 
Aanvullend 3  Podotherapie en podologie: max. € 200,- per jaar. 

IAK

VGZ Aanvullend Goed

Podotherapie: max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 70,- per jaar

VGZ aanvullend Best

Podotherapie: max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 125,- per jaar

VGZ aanvullend Beter

Podotherapie: max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 125,- per jaar

Gezin Pakket (budget) Podotherapie: max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 125,- per jaar

VGZ Vitaal Pakket

Podotherapie: max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 125,- per jaar

VGZ jong Pakket

Podotherapie en steunzolen: geen vergoeding

Fit & Vrij Pakket (budget)

Podotherapie en steunzolen: max. € 1.000,- per jaar 
Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten:
- voetbehandelingen reumatische voet
- podotherapie
- podotherapeutische steunzolen.

Mix Aanvullende verzekering  Podotherapie en steunzolen: geen vergoeding

* Budget Voetbehandeling (Dit budget kunt u gebruiken voor podotherapie, steunzolen en zorg voor uw voet als u reuma hebt. Daarnaast ook voor diabetische voetbehandelingen bij zorgprofiel 1.)


Ik! 

Ik! zorg beter 100% vergoeding, max. 14 behandelingen per jaar
Podotherapeutische steunzolen max: 55,= p.jr.
Ik! zorg goed

100% vergoeding, max. 12 behandelingen per jaar

Ik! zorg gericht 100% vergoeding, max. 9 behandelingen per jaar
  Podotherapie (consulten/aanmeetkosten) wordt vanuit het budget voor Beweegzorg en Therapie vergoed!

Interpolis Zorgactief

ZorgActief 3 sterren Geen vergoeding
ZorgActief 4 sterren Geen vergoeding

IZA zorgverzekering is omgezet naar VGZ


IZZ zorgverzekering

IZZ Zorg voor de Zorg Extra 2 Max. € 90,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 90,- per jaar.
IZZ Zorg voor de Zorg Extra 3 Max. € 180,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 90,- per jaar.

Kiemer Zorgverzekeraar

AV Femke Geen vergoeding meer       

Menzis

ExtraVerzorgd 1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar. 
ExtraVerzorgd 2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 
ExtraVerzorgd 3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 
JongerenVerzorgd Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 
GarantVerzorgd1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 
GarantVerzorgd2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 
GarantVerzorgd3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 250,- per jaar. 
ZorgPlus Budget Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 50,- per jaar. 
ZorgPlus 1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.
ZorgPlus 2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 
ZorgPlus 3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 
ZorgPlus 4 Podotherapie, podologie en pedicure:max. € 200,- per jaar


OHRA

Aanvullend* Podotherapie en podologie: max. € 50,- per jaar. 
Bijzondere gevallen: max € 50,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: geen vergoeding
Extra Aanvullend* Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar. 
Bijzondere gevallen: max € 100,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: max. € 100,-

Extra Uitgebreid*

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar. 
Bijzondere gevallen: max € 150,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: max. € 200,-

Uitgebreid Vitaal* Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar. 
Bijzondere gevallen: max € 500,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: max. € 200,-

Uitgebreid*

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar. 
Bijzondere gevallen: max € 150,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: max. € 150,-

Compleet* Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar. 
Bijzondere gevallen:100% (bij diabetes, reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: 100%

 * Let op! Reeds bestaande aanvullende verzekeringen geven een eventuele hogere/andere vergoeding. Deze verzekeringen zijn niet meer af te sluiten. Zie hiervoor uw bestaande polis en/of website.

National Academic

 
Aanvullende verzekering 1 Max. € 70,- per jaar.
Aanvullende verzekering 2 Max. € 70,- per jaar.
Aanvullende verzekering 3 Max. € 150,- per jaar: Podotherapeutische steunzolen (in pakket hulpmiddelen gezamenlijk) max.100% max. 455,- per jaar.
Student Max. € 70,- per jaar.
 
 
   

ONVZ

Vrije Keuze Startfit


Vrije Keuze Benfit
Geen vergoeding
Podotherapeutisch steunzolen: geen vergoeding

Podotherapie: max. € 250,=
Podotherapeutisch steunzolen: max. € 150,=
Vrije Keuze Extrafit Podotherapie: max. € 150,=
Podotherapeutisch steunzolen: max. € 100,=
Vrije Keuze Optifit Podotherapie: 100%
Podotherapeutisch steunzolen: 100%
Vrije Keuze Superfit Podotherapie: 100%
Podotherapeutisch steunzolen: 100%
Vrije Keuze Topfit Podotherapie: 100%
Podotherapeutisch steunzolen: 100%

Let op! Bovenstaande vergoedingen op basis van behandeling door een podotherapeut
de vervaardigde podotherapeutische zolen zijn vervaardigd door orthopedisch schoentechnicus

OZF Achmea

AV Royaal

Max. € 100,- per jaar voor behandeling.
Max. € 125,- per jaar voor podotherapeutische zolen.


PNO Ziektekosten

 Be young

Max. € 100,- per jaar.
Max. € 150 per jaar voor podotherapeutische zolen.

 Budget Max. € 250,- per jaar.
Max. € 150,- per jaar voor podotherapeutische zolen.
 Extra Max. € 350,- per jaar.
Max. € 150,- per jaar voor podotherapeutische zolen. 
 Compleet Max. € 600,- per jaar.
Max. € 150,- per jaar voor podotherapeutische zolen. 

PMA zorgverzekering

ExtraVerzorgd 1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar. 
ExtraVerzorgd 2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 
ExtraVerzorgd 3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 
JongerenVerzorgd Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 
GarantVerzorgd1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 
GarantVerzorgd2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 
GarantVerzorgd3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 250,- per jaar. 
ZorgPlus Budget Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 50,- per jaar. 
ZorgPlus 1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.
ZorgPlus 2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 
ZorgPlus 3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 
ZorgPlus 4 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar

Plus Zorgverzekering van VGZ   voor ING rekeninghouders

Aanvullend Goed Max. € 100,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen: max. € 70,= per jaar
Aanvullend Beter Max. € 300,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen: max. € 125,= per jaar
Aanvullend Best Max. € 500,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen: max. € 125,= per jaar

Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten:
– voetbehandelingen reumatische en diabetische voet, zorgprofiel 1
– podotherapie

Pro Life

Extra Largepolis Max. € 135,- per jaar 
Largepolis Max. € 100,- per jaar 
Mediumpolis Max. € 50,- per jaar 

 *  Let op! De bovengenoemde maximaal vergoeding is voor de kosten van podotherapie en podotherapeutische steunzolen samen.

 ** Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Promovendum

Primair

Max. € 70,- per jaar 

Royaal

Max. € 70,- per jaar 

Optimaal

Max. € 70,- per jaar 

Excellent

Max. € 150,- per jaar
Podotherapeutische steunzolen max. € 455,- per jaar (voor meerdere hulpmiddelen te samen)

Salland

Plus 75% met een max. € 125,- per jaar. 
Top 75% met een max. € 250,- per jaar. 

* Let op! De vergoeding geldt voor verschillende onderdelen samen: podotherapeutische steunzolen, podotherapie, podologie en pedicure.

Stad Holland Zorgverzekeraar 

AV Zorg Riant 100% vergoeding.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100%
AV jongeren

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
100% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

Extra Uitgebreide AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

Standaard AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

Uitgebreide AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

Compact AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

TakeCareNow!

t@ke 3 Max. € 100,- per jaar waar onder 1 paar (sport) steunzolen

*  Let op! De vergoeding geldt voor verschillende onderdelen samen: podotherapeutische steunzolen, podotherapeutisch materiaal voor behandeling diabetische voet Simm's 1 t/m 3 
** Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg


UMC Zorgverzekering

UMC Extra Zorg 1 Geen vergoeding
UMC Extra Zorg 2 Max. € 115,- per jaar.
Max. € 250,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen te samen).
UMC Extra Zorg 3 Max. € 115,- per jaar.
Max. € 350,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen te samen).
UMC Extra Zorg 4  Max. € 115,- per jaar.
Max. € 750,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen te samen).United Consumers (VGZ)

VGZ Aanvullend Goed

Podotherapie: max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max.  € 70,- per  jaar

VGZ Aanvullend Best

Podotherapie: max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 125,- p/jaar

VGZ Aanvullend Beter

Podotherapie: max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 125,- per jaar

 Gezin Pakket (budget)
Podotherapie: max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 125,- per jaar

 VGZ Vitaal Pakket

Podotherapie: max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 125,- per jaar

 VGZ jong Pakket

Podotherapie en steunzolen: geen vergoeding

 Fit & Vrij Pakket (budget)

Podotherapie en steunzolen: max. € 1.000,- per jaar 
Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten:
- voetbehandelingen reumatische voet
- podotherapie
- podotherapeutische steunzolen


Univé

Extra Zorg polis Best Budget max. € 500,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar
Extra Zorg polis Beter Budget max. € 300,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar
Extra Zorg polis Goed Budget max. € 100,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 70,- per jaar
Gezin Pakket Max. € 300,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar
Vitaal Pakket Max. € 300,- per jaar. 
 Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten:
– voetbehandelingen reumatische voet
– podotherapie
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar
Fit & Vrij Pakket Max. € 1000,- per jaar. 
Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten:
- voetbehandelingen reumatische voet
- podotherapie
- podotherapeutische steunzolen

Univé Zekur

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) Max. € 500,- per jaar* 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 250,- per jaar**

 *  Binnen het budget therapieën heeft u vrije keuze van de in het budget genoemde zorg
 ** Binnen het budget hulpmiddelen heeft u de vrije keuze van de in het budger genoemde zorg

UNIVE ZORGZAAM

 AV Ster 1  Geen vergoeding.
 AV Ster 2  Max. € 125,- per jaar.
 AV Ster 3  Max. € 125,- per jaar.
 AV Ster 4  Max. € 150,- per jaar.
 AV Ster 5  Max. € 175,- per jaar.
 Podotherapeutische steunzolen: voor verzekerde tot en met 20 jaar maximaal € 50 per kalenderjaar.


VGZ

VGZ Aanvullend Goed

Podotherapie: max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: € 70,- per jaar

VGZ Gezin Pakket

Podotherapie: max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: € 125,- per jaar 

VGZ Aanvullend Best

Podotherapie: max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: € 125,- per jaar

VGZ Aanvullend Beter

Podotherapie: max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: € 125,- per jaar

VGZ Jong Pakket Podotherapie: geen vergoeding
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: geen vergoeding

VGZ Vitaal Pakket

Podotherapie: max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: € 125,- per jaar

Fit & Vrij Pakket (budget)

Podotherapie en steunzolen: max. € 1.000,- per jaar 
U krijgt een jaarlijks zorgtegoed en kiest zelf aan welke zorg u dit uitgeeft.

Mix Aanvullende verzekering Podotherapie: geen vergoeding
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: geen vergoeding

* Budget Voetbehandeling: een budget voor voetbehandelingen voor podotherapie en zorg voor uw reumatische voet of voor diabetische voetzorg als u zorgprofiel 1 hebt. U krijgt de kosten vergoed tot u het maximum van uw budget hebt bereikt.

VvAA 

Start  Max. € 150,= per jaar
 Podotherapeutische steunzolen max. € 100,=
Plus  Max. € 250,= per jaar
 Podotherapeutische steunzolen max. € 150,= 
Optimaal  100% vergoeding
Top  100% vergoeding

Excellent

 100% vergoeding

Student  geen vergoeding

YouCare 2016? nog niet bekend

YouCare + Max. € 70,- per jaar.
YouCare ++ Max. € 70,- per jaar.
YouCare +++ Max. € 150,- per jaar.

Zilveren Kruis Achmea

Beter Af Plus Polis 3 sterren (MBO studenten/jongeren) Max. € 100,- per jaar*.
Beter Af Plus Polis 3 sterren Max. € 100,- per jaar*.
Beter Af Plus Polis 4 sterren Max. € 135,- per jaar*.
Beter Af Plus Polis 4 sterren (MBO studenten/jongeren) Max. € 135,- per jaar*.

*  Let op! Bovengenoemde vergoeding is voor de kosten van podotherapie en podotherapeutische steunzolen samen.
**
Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Zilveren Kruis Achmea (ISO/LSVb)

Beter Af Plus Polis 3 sterren + Beter Af Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) Max. € 100,- per jaar*.
Beter Af Plus Polis 4 sterren + Beter Af Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) Max. € 135,- per jaar*.

*  Let op! Bovengenoemde vergoeding is voor de kosten van podotherapie, podotherapeutische en steunzolen samen.
**
Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Zilveren Kruis (voorheen AGIS)

 50+ Actief Polis  Max. € 100,- per jaar
 ComfortPluspolis  Max. € 135,- per jaar
 Comfortpolis  Max. € 100,- per jaar
 Compleetpolis  geen vergoeding meer in 2015
 Gezinnenpolis  Max. € 100,- per jaar

* Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

Zorg en Zekerheid

AV Basis Max. € 50,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 35,- per jaar.
AV GeZZin Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 70,- per jaar.
AV GeZZin Compact Geen vergoeding.
AV Sure Geen vergoeding.
AV Plus Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 70,- per jaar.
AV Standaard Max. € 50,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 35,- per jaar.
AV Top Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 70,- per jaar.
AV Totaal Max. € 125,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar.
 AV Prima Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 70,- per jaar.
 AV Master Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 70,- per jaar.
 AV Cumlaude Max. € 125,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar.

 Bron: NVvP

Deel |