Beweeg je vrij

Vergoedingen podotherapie 2017

23 December 2016, 17:10, Heythuysen

Podotherapie wordt ruimschoots vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en veelal geen verwijzingen van uw (huis)arts meer nodig is. Sommige verzekeraars hebben een totaal bedrag voor voetzorg opgenomen, waar vanuit ook andere voerzorgverleners zoals de pedicure vergoed worden. Dit kan wel eens nadelig zijn voor de hoogte van de individuele vergoedingen wanneer u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling bent. Let hier op om verrassingen te voorkomen.

Diabetes voetzorg
Wanneer uw huisarts of een andere medisch specialist diabetes mellitus bij u heeft vastgesteld en uit de jaarlijkse screening in de huisartsenpraktijk blijkt dat u door de diabetes mellitus een risico heeft op het krijgen van wondjes aan uw voeten (Simm’s classificatie 1 t/m 3) kunt u op verwijzing een afspraak maken met een podotherapeut. Medisch noodzakelijke voetzorg voor mensen met diabetes mellitus wordt vergoed uit de basisverzekering wanneer:

  • er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden;
  • er door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld.

Overige (verzorgende) voetzorg waartoe uzelf niet in staat bent, valt (helaas) niet onder medisch noodzakelijke zorg. De podotherapeut kan een pedicure inschakelen om behandelingen uit te voeren. De pedicure declareert dan bij de podotherapeut. Voor de ontvangen DM-voetzorg door de podotherapeut en de medisch noodzakelijke zorg die verleend is door de pedicure ontvangt u nooit een factuur. Het eigen risico is ook niet van toepassing op deze voetzorg.
Klik hier voor uitgebreide informatie over de veranderingen die in 2015 zijn doorgevoerd.

* De inhoud van de pagina's met vergoedingen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De NVvP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze pagina's en eventueel toegevoegde bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Aevitae VGZ

Basis Pakket

Max. € 75,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen 
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. €  55,-

Plus Pakket

Max. € 100,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen 
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. €  75,- 

Supervip Pakket

100% vergoeding
Steunzolen 100% indien geleverd door orthopedisch schoentechnicus

Top Pakket

Max. € 250,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. € 150,-

Vip Pakket

Max. € 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. € 250,-

* Let op! Met betrekking tot levering podotherapeutisch steunzolen: leverancier moet lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Anderzorg

Extra

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar

Jong

Podotherapie en podologie: max. € 200,- per jaar

Basis 100% van geldende tarieven, indien Zorgprofiel 2 en hoger

Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.
Directe Toegankelijkheid: j
e hebt vooraf een schriftelijke verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. 

Avéro Achmea

Excellent

100% vergoeding waaronder 1 paar (sport) steunzolen*

Royaal

Max. € 200,- per jaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen
Maximaal 1 paar podotherapeutische steunzolen*

* Let op! Met betrekking tot podotherapeutisch steunzolen: leverancier moet lid zijn van NVvP

Azivo  zie menzis


AZVZ 

AZVZ Comfort

Geen vergoeding

AZVZ Comfort-extra

100% met Max. € 115,- per jaar,
podotherapeutische steunzolen max. € 60,- per jaar

Besured

All-in-1

 Max. € 70,- (incl. aanmeten, vervaardigen en afleveren van  podotherapeutische steunzolen) geen vergoeding indien de steunzolen door een orthopedisch schoentechnicus worden vervaardigt

CZ

50 Plus

Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 210,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Basis

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Gezinnen

Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Jongeren

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Plus

Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 210,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Top

Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Excellent

Podotherapie en podologie: 100%
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 75,- per jaar
Bijzondere gevallen: 100% (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1

Ideaal

Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 75,- per jaar
Bijzondere gevallen: max € 115,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1

Supertop

Podotherapie en podologie: 100%
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 75,- per jaar
Bijzondere gevallen: 100% (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1

CZdirect

CZdirect Basic

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

CZdirect Extra

Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

De Amersfoortse

Aanvulling Compact

Geen vergoeding

Aanvulling Basis* 100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar

Aanvulling Budget*

100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar

Aanvulling Optimaal*

100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar

Aanvulling Uitgebreid*

100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar

  *De Amersfoortse vergoedt geen siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig.


De Friesland Zorgverzekeraar

AV Extra

Max. € 150,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per 2 kalenderjaren

AV Optimaal

Max. € 250,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per 2 kalenderjaren

AV Fries

Max. € 250,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: volledig max 1 paar zolen per jaar

* Een voorafgaande verwijzing van de huisarts blijft verplicht

De Goudse

Aanvullende Verzekering Basis*

Max. € 300,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 35,- per jaar**

Aanvullende Verzekering Top*

Max. € 500,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar**

Aanvullende Verzekering Totaal*

Max. € 500,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar**

Aanvullende Verzekering Uitgebreid*

Max. € 300,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 70,- per jaar**

*  Voorwaarden: op basis van een schriftelijke verwijzing van een behandelend medisch specialist of huisarts, waaruit blijkt dat er een medische indicatie voor podotherapie aanwezig is.
** Voorwaarden: podotherapeut die erkend is door NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Delta Loyd

 Comfort

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 500,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar

Compleet

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 150,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar

Extra

Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 100,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar

Top

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Bijzondere gevallen: 100% vergoeding (bij diabetes, reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding

Zilver

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 1

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 70,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 2

Podotherapie en podologie: max. €115,- per jaar 
Bijzondere gevallen: max € 230,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Ditzo

ZorgBest

75% vergoeding met een max. € 250,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen:  1 paar per jaar 

   Voorwaarden:
• Je wordt behandeld door een podotherapeut, podoloog of podoposturaal therapeut.
• Ditzo betaalt alleen behandelingen en consulten.
• Je krijgt de steunzolen op voorschrift van de behandelend arts, podotherapeut, podoloog of podoposturaal therapeut.
• Ditzo vergoed NIET: - Verwijderen van eelt om cosmetische of verzorgende redenen en het knippen van teennagels. - Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig

 


DSW Zorgverzekeraar

AV Standaard

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

AV Student

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

AV Top

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

AV Compact

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

FBTO modules

Module Voetzorg*

Max. € 150,- per jaar, incl. podotherapeutische zolen.

* Module voetzorg biedt vergoeding voor pedicurezorg, podotherapie/podologie en klassieke orthopedische steunzolen
* Podotherapie, de podotherapeut die voldoet aan de eisen van en geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Paramedici; 

FNV  Zorgcollectief (menzis)

FNV Zorg 1

Max. € 100,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.

FNV Zorg 2

Max. € 150,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.

FNV Zorg 3

Max. € 200,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.

FNV Zorg 4

Max. € 250,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.

FNV Primazorg

Max. € 150,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.


Gemeenten Optimaal (Zilveren Kruis)

 Optimaal Aanvullend 2

 max € 200,= incl. 1 paar (sport) steunzolen

 Optimaal Aanvullend 3

 max € 300,= incl. 1 paar (sport) steunzolen

* Podotherapeut moet kwaliteitsgeregistreerd staan in KP
* Directe toegankelijkheid

HEMA

Aanvullend 1  

 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar. 

Aanvullend 2

 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 

Aanvullend 3

 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 

IAK

VGZ Aanvullend Goed

Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max.  € 70,- p/jaar

VGZ Aanvullend Best

Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar

VGZ Aanvullend Beter

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar

VGZ Gezin Pakket uitgebreid  Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125,- p/jaar

VGZ Vitaal Pakket uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125,- p/jaar

VGZ Single/duo uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125,- p/jaar

VGZ Jong Pakket

Geen vergoeding

Fit & Vrij Pakket (budget)

Is omgezet naar VGZ Single/duo uitgebreid

Mix aanvullende verzekering

Geen vergoeding

* Budget Voetbehandeling (Dit budget kunt u gebruiken voor podotherapie, steunzolen en zorg voor uw voet als u reuma hebt. Daarnaast ook voor diabetische voetbehandelingen bij zorgprofiel 1.)


Ik! 

ik! zorg beter

100% vergoeding, max. 14 behandelingen per jaar
Podotherapeutische steunzolen max: 55,= p.jr.

ik! zorg goed

100% vergoeding, max. 12 behandelingen per jaar

ik! zorg gericht

100% vergoeding, max. 9 behandelingen per jaar

De podotherapie (consulten/aanmeetkosten) wordt vanuit het budget voor Beweegzorg en Therapie vergoed!

Interpolis Zorgactief  

ZorgActief 3 sterren

Geen vergoeding

ZorgActief 4 sterren

Geen vergoeding

InTwente  

AV Standaard

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

AV Student

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

AV Top

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

AV Compact

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

*Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wigIZA zorgverzekering (is omgezet naar VGZ)


IZZ zorgverzekering

IZZ Zorg voor de Zorg Extra 2

Max. € 90,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 90,- per jaar.

IZZ Zorg voor de Zorg Extra 3

Max. € 180,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 90,- per jaar.

Menzis

ExtraVerzorgd 1

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar. 

ExtraVerzorgd 2

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 

ExtraVerzorgd 3

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 

JongerenVerzorgd

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 

GarantVerzorgd 1

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 

GarantVerzorgd 2

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 

GarantVerzorgd 3

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 250,- per jaar. 

ZorgPlus

Zorgplus is omgezet naar extraVerzorgd


National Academic

 

 Aanvullende verzekering 1

Max. € 70,- per jaar. Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.

 Aanvullende verzekering 2

Max. € 70,- per jaar. Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.

 Aanvullende verzekering 3

Max. € 150,- per jaar: Podotherapeutische steunzolen (in pakket hulpmiddelen gezamenlijk) max.100% Max. 455,- per jaar.

 Student

Max. € 70,- per jaar. Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.

 

*Orthopedische (steun-/inleg)zolen, vervaardigd door een orthopedisch schoenmaker/ orthopedisch centrum, komen niet voor vergoeding in aanmerking 

OHRA

Aanvullend*

Podotherapie en podologie: max. € 50,- per jaar. 
Bijzondere gevallen: max € 50,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: geen vergoeding

Extra Aanvullend*

Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar. 
Bijzondere gevallen: max € 100,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: max. € 100,-

Extra Uitgebreid*

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar. 
Bijzondere gevallen: max € 150,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: max. € 200,-

Uitgebreid Vitaal* Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar. 
Bijzondere gevallen: max € 500,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: max. € 200,-

Uitgebreid*

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar. 
Bijzondere gevallen: max € 150,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: max. € 150,-

Compleet*  Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar. 
Bijzondere gevallen:100% (bij diabetes, reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: 100%

 * Let op! Reeds bestaande aanvullende verzekeringen geven een eventuele hogere/andere vergoeding. Deze verzekeringen zijn niet meer af te sluiten. Zie hiervoor uw bestaande polis en/of website.

ONVZ

Vrije Keuze Startfit

Geen vergoeding
Podotherapeutisch steunzolen: geen vergoeding

Vrije Keuze Benfit Podotherapie: max. € 250,-
Podotherapeutisch steunzolen op voorschrift: max. € 150,-

Vrije Keuze Extrafit

Podotherapie: max. € 150,-
Podotherapeutisch steunzolen op voorschrift: max. € 100,-

Vrije Keuze Optifit

Podotherapie: 100%
Podotherapeutisch steunzolen op voorschrift: 100%

Vrije Keuze Superfit

Podotherapie: 100%
Podotherapeutisch steunzolen: 100%

Vrije Keuze Topfit

Podotherapie: 100%
Podotherapeutisch steunzolen: 100%

Let op! Bovenstaande vergoedingen op basis van behandeling door een podotherapeut
de vervaardigde podotherapeutische zolen zijn vervaardigd door orthopedisch schoentechnicus

OZF Achmea

AV Royaal

Max. € 100,- per jaar voor behandeling.
Max. € 125,- per jaar voor podotherapeutische zolen.


PMA zorgverzekering

ExtraVerzorgd 1

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar. 

ExtraVerzorgd 2

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 

ExtraVerzorgd 3

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 

JongerenVerzorgd

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 

GarantVerzorgd1

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 

GarantVerzorgd2

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 

GarantVerzorgd3

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 250,- per jaar. 

ZorgPlus Budget

Zorgplus is ondergebracht bij ExtraVerzorgd. 

PNO Zorg  

Start

Geen vergoeding

Standaard

Max. € 100,- per jaar.
Max. € 100 per jaar voor podotherapeutische zolen.

Keuze

Max. € 250,- per jaar.
Max. € 150,- per jaar voor podotherapeutische zolen.

Extra

Max. € 350,- per jaar.
Max. € 150,- per jaar voor podotherapeutische zolen. 

Compleet

Max. € 600,- per jaar.
Max. € 200,- per jaar voor podotherapeutische zolen. 

Plus Zorgverzekering van VGZ   voor ING rekeninghouders

VGZ Aanvullend Goed

Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max.  € 70,= p/jaar

VGZ Aanvullend Best

Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,= p/jaar

VGZ Aanvullend Beter

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ Vitaal Pakket uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ Single/duo uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
Steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ jong Pakket

Geen vergoeding

Fit & Vrij Pakket (budget)

Is omgezet naar VGZ Single/duo uitgebreid

Mix aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Pro Life

Extra Largepolis

Max. € 300,- per jaar (max. 1 paar steunzolen)

Largepolis

Max. € 200,- per jaar (max. 1 paar steunzolen)

Mediumpolis

Geen vergoeding meer

 *  Let op! De bovengenoemde maximaal vergoeding is voor de kosten van podotherapie en podotherapeutische steunzolen samen.
** Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Promovendum

Primair

Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)

Royaal

Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)

Optimaal

Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)

Excellent

Max. € 150,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)

Salland Zorgverzekering

Plus

75% met een max. € 125,- per jaar. 

Top

75% met een max. € 250,- per jaar. 

* Let op! De vergoeding geldt voor verschillende onderdelen samen: podotherapeutische steunzolen, podotherapie, podologie en pedicure.

Stad Holland Zorgverzekeraar 

AV Zorg Riant

100% vergoeding.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100%

Jongeren AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
100% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

Extra Uitgebreide AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

Standaard AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

Uitgebreide AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.

Compact AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

*Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig worden niet vergoed

Studenten GoedVerzekerd

Aanvullend 3 sterren

max. € 200,- per jaar. (incl. 1 paar podotherapeutische steunzolen)

Aanvullend 4 sterren

max. € 300,- per jaar. (incl. 1 paar podotherapeutische steunzolen)

TakeCareNow!   TakeCareNow! bestaat niet meer en is Zilveren Kruis geworden


UMC Zorgverzekering

UMC Extra Zorg 1

Geen vergoeding

UMC Extra Zorg 2

Max. € 115,- per jaar.
Max. € 250,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen te samen).

UMC Extra Zorg 3

Max. € 115,- per jaar.
Max. € 350,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen te samen).

UMC Extra Zorg 4 

Max. € 115,- per jaar.
Max. € 750,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen te samen).United Consumers (VGZ)

VGZ Aanvullend Goed

Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max.  € 70,= p/jaar

VGZ Aanvullend Best

Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,= p/jaar

VGZ Aanvullend Beter

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ Vitaal Pakket uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ Single/duo uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ jong Pakket

Geen vergoeding

Fit & Vrij Pakket (budget)

Is omgezet naar VGZ Single/duo uitgebreid

Mix aanvullende verzekering

Geen vergoeding


Univé

Extra Zorg polis Best

Budget max. € 500,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar

Extra Zorg polis Beter

Budget max. € 300,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar

Extra Zorg polis Goed

Budget max. € 100,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 70,- per jaar

Gezin Pakket

Max. € 300,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar

Vitaal Pakket

Max. € 300,- per jaar. 
 Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten:
– voetbehandelingen reumatische voet
– podotherapie
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar


Univé Zekur

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

Max. € 500,- per jaar* 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 250,- per jaar**

 *  Binnen het budget therapieën heeft u vrije keuze van de in het budget genoemde zorg
 ** Binnen het budget hulpmiddelen heeft u de vrije keuze van de in het budget genoemde zorg

UNIVE ZORGZAAM

 AV Ster 1

 Geen vergoeding

 AV Ster 2

 Max. € 125,- per jaar

 AV Ster 3

 Max. € 125,- per jaar

 AV Ster 4

 Max. € 150,- per jaar

 AV Ster 5

 Max. € 175,- per jaar
 Podotherapeutische steunzolen: voor verzekerde tot en met 20 jaar maximaal € 50 per kalenderjaar.


VGZ

VGZ Aanvullend Goed

Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max.  € 70,-  p/jaar

VGZ Aanvullend Best

Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar

VGZ Aanvullend Beter

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar

VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125,-  p/jaar

VGZ Vitaal Pakket uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125,-  p/jaar

VGZ Single/duo uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125,- p/jaar

VGZ jong Pakket

Geen vergoeding

Fit & Vrij Pakket (budget)

Is omgezet naar VGZ Single/duo uitgebreid

* Budget Voetbehandeling (Dit budget kunt u gebruiken voor podotherapie, steunzolen en zorg voor uw voet als u reuma hebt. Daarnaast ook voor diabetische voetbehandelingen bij zorgprofiel 1.)

VvAA 

Start

 Max. € 150,= per jaar
 Podotherapeutische steunzolen  op voorschrift, max. € 100,=

Plus

 Max. € 250,= per jaar
 Podotherapeutische steunzolen op voorschrift, max. € 150,= 

Optimaal

 100% vergoeding,
 Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%

Top

 100% vergoeding
 Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%

Excellent

 100% vergoeding
 Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%

Student

Geen vergoeding

YouCare bestaat niet meer


Zilveren Kruis Achmea

Aanvullend 3 sterren (MBO studenten/jongeren)

Max. € 200- per jaar*.

Aanvullend 3 sterren

Max. € 200,- per jaar*.

Aanvullend 4 sterren

Max. € 300,- per jaar*.

Aanvullend 4 sterren (MBO studenten/jongeren)

Max. € 300,- per jaar*.

*  Let op! Bovengenoemde vergoeding is voor de kosten van podotherapie en podotherapeutische steunzolen samen.
**Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Zilveren Kruis Achmea (ISO/LSVb)

Aanvullend 3 sterren + goed verzekerd Studenten (HBO/WO (studenten))

Max. € 200,- per jaar*.

Aanvullend 4 sterren + goed verzekerd Studenten (HBO/WO (studenten))

Max. € 300,- per jaar*.

*  Let op! Bovengenoemde vergoeding is voor de kosten van podotherapie, podotherapeutische en steunzolen samen.
**Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Zilveren Kruis

Aanvullend 3 sterren (MBO studenten/jongeren)

Max. € 200- per jaar*.

Aanvullend 3 sterren

Max. € 200,- per jaar*.

Aanvullend 4 sterren

Max. € 300,- per jaar*.

Aanvullend 4 sterren (MBO studenten/jongeren)

Max. € 300,- per jaar*.

* Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

Zorg en Zekerheid

AV Basis

Max. € 50,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 50% tot max. € 35,- per jaar.

AV GeZZin

Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.

AV GeZZin Compact

Geen vergoeding.

AV Sure

Geen vergoeding.

AV Plus

Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.

AV Standaard

Max. € 50,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 35,- per jaar.

AV Top

Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 70,- per jaar.

AV Totaal

Max. € 125,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 100,- per jaar.

 AV Prima

Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.

 AV Master

Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.

 AV Cumlaude

Max. € 125,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 100,- per jaar.

Deel |