Beweeg je vrij

Virtuele zorg vervangt wankelend bejaardenhuis

26 February 2013, 10:02, Heythuysen

Het virtuele verzorgingshuis vormt een adequaat alternatief voor het verdwijnende stenen verzorgingshuis. Bovendien kan het virtuele verzorgingshuis de zorg landelijk één miljard euro goedkoper maken. Dat stelt directeur Barbara Nieuwkoop, algemeen directeur van software dienstverlener Zorgverband.

Volgens Nieuwkoop is digitalisering van verzorging het antwoord op de kabinetsplannen voor het scheiden van wonen en zorg. Als gevolg hiervan zullen de komende jaren naar schatting 800 traditionele verzorgingshuizen de deuren sluiten, zo blijkt uit een recente schatting van adviesbureau Berenschot. “Wij worden ingeschakeld als er ergens een verzorgingshuis wordt afgebroken”, vat Nieuwkoop de werkwijze van het virtuele verzorgingshuis samen.

Voorbeeld

Als voorbeeld noemt Nieuwkoop de gemeente Nederweert, waar in 2008 het gewone stenen verzorgingshuis is gesloopt. Circa 120 ouderen ‘wonen’ sindsdien in het virtuele verzorgingshuis.  Volgens Nieuwkoop telt Nederland inmiddels zes virtuele verzorgingshuizen. Op korte termijn komen hier nog eens  vijf bij.

Uitwisseling

Uitgangspunt van het virtuele verzorgingshuis is een optimale informatie-uitwisseling tussen professionele zorgverleners, mantelzorgers en de betrokken ouderen. Door alle informatie in één digitaal systeem samen te brengen ontstaat een sociaal-medisch netwerk waarbinnen alle betrokkenen gestructureerd samenwerken en altijd over de juiste informatie beschikken om goede zorg te verlenen.

Besparing

Volgens Nieuwkoop kunnen ouderen hierdoor niet alleen langer zelfstandig wonen en neemt hun kwaliteit van leven toe, ook maakt het virtuele verzorgingshuis grote besparingen mogelijk. In een virtueel verzorgingshuis zijn de kosten op het conto van de AWBZ ongeveer  55 euro per persoon per dag, tegen 80 euro in een traditioneel verzorgingshuis. Op jaarbasis betekent dit een besparing van ruim 9000 euro per persoon, oftewel: één miljard euro wanneer geëxtrapoleerd naar landelijk niveau.

Tweede lijn

De ervaringen in Nederweert hebben daarnaast geleerd dat bewoners van het virtueel verzorgingshuis minder vaak een beroep doen op tweedelijns gezondheidszorg dan bewoners van een traditioneel verzorgingshuis. Deze besparingen zijn nog niet gekwantificeerd.

Deel |