Beweeg je vrij

Bij een professionele organisatie is het van groot belang dat op zo veel mogelijk fronten de kwaliteit gewaarborgd wordt. Deze kwaliteitsstandaarden kunnen zowel zorginhoudelijk als administratief van aard zijn. Hieronder ziet u een overzicht van onze kwaliteitsmanagement-systemen en -certificeringen.


SEMH

SEMH betekent Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen. Het is een onafhankelijke stichting die leveranciers van medische hulpmiddelen die hoogwaardig kwaliteitswerk leveren erkent. De SEMH richt zich op algemene kwaliteitseisen, maar heeft daarnaast ook nog branchespecifieke eisen zoals b.v. inrichtings- of hygiënevoorschriften.

Kwaliteitsregister Paramedici

Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). 

Inschrijving bij dit kwaliteitsregister garandeert de patiënt dat de podotherapeut voldoet aan de nodige opleidingseisen. Iedere vijf jaar wordt getoetst of de podotherapeut beschikt over actuele kennis en ervaring. Ook worden visitaties verricht.

ProCert

Onze pedicures zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures. Een plaats in dit register krijgen alleen beroepsbeoefenaren met een erkend diploma of certificaat. De accreditatieperiode duurt drie jaar. Met deze registratie verplichten zij zichzelf om gedurende die periode accreditatiepunten te behalen, waardoor zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied.