Beweeg je vrij

Improve2Move

Improve2Move is een kenniscentrum en onderzoekscentrum dat zich hoofdzakelijk richt op het doen van onderzoek en ontwikkelen van kennis op het gebied van voetzorg en bewegingsproblematiek van de onderste extremiteit in relatie tot specialistische medische hulpmiddelen.

Concrete activiteiten van Improve2Move omvatten:

 1. Bieden van gerichte expertise en ondersteuning bij het analyseren,beoordelen en oplossen van voet- en bewegingsproblemen inindividuele patiëntsituaties (casuïstiek).
 2. Verrichten van onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek ophet gebied van voetzorg en bewegen, zelfstandig danwel in opdracht van derden.
 3. Leveren van een bijdrage aan de (verdere) ontwikkeling vankennis en expertise op het gebied van voetzorg en bewegen in de meest brede zin van het woord.
 4. Ontwikkelen en staven van protocollen, meetinstrumenten en methodieken op het gebied van voetzorg en bewegen,zelfstandig danwel in opdracht van derden.
 5. Het aanbieden van opleidingen en trainingen op het gebied van voetzorg en bewegen.
 6. Het bieden van ondersteuning op het gebied van onderzoek en ontwikkeling bij innovatieprojecten op het gebied van voetzorg en bewegen (inclusief eventuele subsidieaanvragen ten behoeve van innovatieprojecten).
 7. Het leveren van onafhankelijke beoordelingen (eventueel secondopinion) omtrent het nut, doel en/of effect van therapieën, behandelingen en/of produkten op het gebied van voetzorg en bewegen.

Het onderzoek en de ontwikkeling van kennis wordt binnen Improve2Move verricht door een team bestaande uit orthopedische schoentechnici, bewegingstechnologen en podotherapeuten in nauwe samenwerking met medisch specialisten en huisartsen. Zij hebben daartoe de beschikking over een gespecialiseerde loop- en bewegingsanalyseruimte die is gehuisvest binnen de muren van Penders Voetzorg in Gouda.

In deze ruimte bevinden zich:

 • 10m loopgang
 • Fastscan drukmeetsysteem (insoles en force plate)
 • Video-analyse apparatuur
 • Control-desk

Projecten die door Improve2Move worden uitgevoerd kunnen zowel op eigen initiatief als in opdracht van derden worden gestart.

Deel |