Beweeg je vrij

Pedicure informatie

Zoals u wellicht al vanuit uw beroepsgroep hebt vernomen, zijn er in 2015 een aantal zaken betreffende de financiering omtrent voetzorg bij mensen met diabetes mellitus verandert, in 2016 zetten deze wijzigingen zich voort.

Eind 2014 is er een vernieuwde zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera uitgekomen met enkele inhoudelijke wijzigingen waar wij samen afspraken over moeten maken. Daarnaast is er door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een beleidsregel opgesteld, de beleidsregel ‘Overige Geneeskundige zorg’ die het mogelijk maakt voor zorgverzekeraars om zorg in te kopen voor zijn verzekerde, wanneer dit niet binnen zorggroepen is gedaan. De zorgverzekeraars kopen deze zorg bij de podotherapeut in.

Deze manier van inkoop zal gelden in die gevallen wanneer patiënten niet geïncludeerd zijn binnen een zorggroep, waarbij de huisarts niet de hoofdbehandelaar is. De situaties waarin patiënten de internist, vaatchirurg, verpleegkunde arts of anders als hoofdbehandelaar hebben en voor de patiënten waarvan de huisarts niet bij een zorggroep is aangesloten.

Hoe ziet deze beleidsregel eruit?

In deze beleidsregel wordt uitgegaan van een totaal prestatie/pakket per zorgprofiel. Het gaat dan om een vaste prijs die per patiënt met een betreffend zorgprofiel gedeclareerd mag worden door diegene die hiervoor bevoegd, bekwaam en bij de meeste verzekeraars gecontracteerd is. Deze persoon moet het totaalpakket aan voetzorg kunnen leveren en overzien. Een prettige bijkomstigheid is dat doordat er geen exacte aantallen zijn vastgelegd we iedere patiënt een individueel behandelplan kunnen aanbieden met als doel om ulcera en amputaties te voorkomen.

Binnen of buiten de keten?

Buiten de ketenzorg wordt deze zorg rechtstreeks door de zorgverzekering bij de podotherapeut ingekocht en maakt de podotherapeut de afspraken met de pedicures, welke weg zijn geschreven in een overeenkomst.

Binnen de keten, koopt de zorgverzekeraar deze zorg in bij de zorggroep van de huisartsen en de zorggroep bepaalt de regels over hoe de zorg verder vorm wordt gegeven, deze verschillen per zorggroep (regio). In de meest gevallen koopt de zorggroep alle zorg in bij de podotherapeut en moet de podotherapeut de afspraken met de pedicures maken. In sommige gevallen heeft de zorggroep een overeenkomst met de zowel de podotherapeuten als de pedicures rechtstreeks.

Daar waar de podotherapeut de afspraken moet maken met de pedicure wordt dit vormgegeven middels een overeenkomst, welke geld voor zowel binnen als buiten de keten. Als podotherapeuten willen wij dan ook intensief samenwerken met u als pedicure, zodat uw patiënten ook de goede zorg kunnen krijgen die ze gewend zijn en zodat deze zorg ook vergoed kan worden vanuit de BV (via de podotherapeut).

Wij hebben er in onze praktijk voor gekozen om samen te werken met  pedicures met aantekening diabetische voet èn medisch pedicures.

Mochten er in uw omgeving collega pedicures zijn die wel aan deze eis voldoen maar die geen samenwerkingsovereenkomst hebben ontvangen, kunt u ze wijzen op deze website en  kunnen ze hier alsnog informatie of een samenwerkingsovereenkomst opvragen.

Let op!

Per 1 jan 2016 werken wij uitsluitend digitaal. Dit gebeurt middels de beveiligde website DMVoetzorg.nl. Door op onderstaande link te klikken komt u rechtstreeks op deze pagina uit en kunt u zich aanmelden om een overeenkomst met ons aan te gaan. Als de samenwerkingsovereenkomst niet geaccordeerd is kunt u de voetzorg niet via ons declareren.

Wij hopen op een prettige samenwerking. Het betreft hier een nieuwe manier van werken betreft zodat er vast regelmatig overleg nodig zal zijn maar gezien onze sterke verbondenheid op voeten gebied en met een dosis geduld en respect hopen we er samen voor te zorgen dat de diabetes patiënten de beste zorg kunnen krijgen.

Vraag een contract aan 2016

Deze link verwijst naar onze externe diabetes web portal. Deze bevat alles inzake patiëntregistratie, maar ook declaraties en de aanvraag van de nieuwe overeenkomst.

Vraag aan

Stel een vraag

Indien deze snelkoppeling niet juist werkt kunt u handmatig een email sturen naar Mevr. F. Theelen via f.theelen@pendersvoetzorg.nl.

Stel vraag