Beweeg je vrij

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht met veelgestelde vragen rondom de financiering omtrent voetzorg bij mensen met diabetes mellitus.Veelgestelde vragen

Ik heb geen contract met de zorggroep, kan ik dan al mijn diabetespatiënten via de podotherapeut declareren?

Nee, de afspraken met zorggroep gaan altijd voor. Heeft uw patiënt als hoofdbehandelaar de huisarts, dan kan het zijn dat u zelf een overeenkomst af moet sluiten met de zorggroep.

Kan ik met meerdere podotherapie praktijken een contract of overeenkomst afsluiten?

Ja dat kan, want uw patiënt heeft ten alle tijden vrije keuze van behandelaar.

Waarom moet ik een contract afsluiten?

Vanaf 1 januari 2015 kunt u of uw klant voetbehandeling i.v.m. diabetes niet meer declareren bij de zorgverzekering. Dit gaat via de zorggroep van de huisarts of via de podotherapeut.

Hoe kom ik aan een overeenkomst?

Per 1-1-16 werken wij met DMVoetzorg.nl, dit is een beveiligde website. Dit wordt gebruikt voor de communicatie over patiënten, maar ook voor de registratie en declaratie m.b.t. de behandelplannen. Op de informatiepagina staat onderaan een link rechtstreeks naar deze pagina. U moet zich dan aanmelden als nieuwe pedicure. U krijgt dan inloggegevens toegestuurd welke u toegang geven o.a. ook de overeenkomst.

Hoe komt de bekostiging tot stand?

De vergoeding van de voetzorg bij diabetici komt uit de Basisverzekering, ongeacht of dit via de keten of niet via de keten wordt ingekocht. Er is een integraal bedrag dat vrijgegeven wordt om de voetzorg van te financieren. Binnen de keten kan deze zorg via de zorggroep ingekocht worden bij de podotherapeut en/of de pedicure. Buiten de keten wordt deze rechtstreeks door de zorgverzekeraar ingekocht bij de podotherapeut en de podotherapeut koopt weer een deel van de zorg in bij de pedicure.

Welke zorg koopt de podotherapeut in bij de pedicure?

In principe alle voetbehandelingen vanaf Simm’s 1 zorgprofiel 2.

Met welke zorggroepen hebben jullie een overeenkomst? En hoe wordt de voetzorg ingekocht?

  • Meditta (Midden Limburg en de Westelijke Mijnstreek): Overeenkomst met podotherapeut en pedicure, pedicure declareert zelf bij Meditta
  • Cohesie (Noord Limburg): Alleen overeenkomst met podotherapeut, pedicure declareert bij podotherapeut
  • PoZob (Regio Weert-Eindhoven): Overeenkomst met podotherapeut en pedicure, pedicure declareert zelf bij PoZob
  • Elan (Regio Helmond): Alleen overeenkomst met podotherapeut, pedicure declareert bij podotherapeut
  • ZEL (Regio’s Delft en Rotterdam): Geen overeenkomst, contract rechtstreeks met DSW, verloopt zoals buiten de keten
  • Arts en Zorg (Den Haag): Alleen overeenkomst met podotherapeut, pedicure declareert bij podotherapeut
  • Regio Zorg Midden Holland (Gouda): Alleen overeenkomst met podotherapeut, pedicure declareert bij podotherapeut
  • Chronische Zorg Gelders Rivierenland (Tiel): Alleen overeenkomst met podotherapeut, pedicure declareert bij podotherapeut (er wordt nog onderhandelt over de voorwaarden, voor als nog blijft de overeenkomst zoals in 2015)
  • Diabetes Zorg Oude IJssel (Doetinchem): Alleen overeenkomst met podotherapeut, pedicure declareert bij podotherapeut   

Hoe zit het met het wel of niet in staat zijn tot zelfmanagement?

Dit is vanaf 2015 niet meer van toepassing, deze indeling vervalt helemaal. Het gaat er bij Simm’s 1 niet meer om of een patiënt in staat is tot zelfmanagement of niet, maar of er sprake is van Zorgprofiel 1 of 2 om voor vergoeding in aanmerking te komen vanuit de Basis verzekering

Waar kan ik alle zorginhoudelijk informatie vinden?

De afspraken hoe we zorginhoudelijk omgaan met de patiënt en met elkaar staan duidelijk beschreven in de laatste versie van de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera. Deze is te downloaden via onderstaande link:

http://www.provoet.nl/websites/provoet2013/docs/Zorgmodule_2014_2.pdf

Of klik voor alleen de poster met het overzicht van de zorgprofielen op de volgende link:

http://www.provoet.nl/websites/provoet2013/docs/DOC081214-081220141114432.pdf

 

Kan mijn patiënt wel nog gebruik maken van de Aanvullende Verzekering indien zorgprofiel 0 en 1?

Bij sommige verzekeringen bestaat deze mogelijkheid nog wel, maar niet bij alle verzekeringen. De patiënt dient dan de factuur zelf te declareren aan de zorgverzekering.

Heeft de patiënt nog ‘last’ van het eigen risico?

Nee, het gaat hierbij om zorg zoals de huisarts deze pleegt te bieden en hiervoor wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico.

Overige vragen

Indien u een andere vraag heeft, schroom dan niet om deze te stellen. Dat kan via de contact knop welke u aan de onderzijde van de informatiepagina aantreft.