Voetzorg voorkomt
problemen

Multidisciplinaire aanpak

Mensen met diabetes hebben een vergrote kans op voetproblemen. Deze problemen worden vaak onderschat, terwijl ze zeer vervelende gevolgen kunnen hebben. Door diabetes kunnen de zenuwen in de voet beschadigd raken. Hierdoor neemt het gevoel in de voet af. 

Een kleine wond kan zo ongemerkt uitgroeien tot een grotere wond of infectie. Ook verandert de voetstand door uitval van de kleine voetspieren, wat de kans op drukplekken vergroot.

Bij mensen met diabetes is de doorbloeding van de voet bovendien slechter en is deze gevoeliger voor infecties. Daardoor geneest een wondje moeilijker. Wat als een klein probleem begint, kan consequenties hebben. De spieren en botten in de voet kunnen aangetast raken. Uiteindelijk kan zelfs amputatie nodig zijn.

Juist vanwege bovenstaande redenen is het belangrijk dat alle professionals die zich met de diabetische voet bezighouden onderling veel overleg hebben om de zorg zo optimaal mogelijk te krijgen en  houden.

De professionals die zich bezighouden met de diabetische voet zijn:

 • Pedicure met aantekening diabetische voet
 • Medisch pedicure
 • Podotherapeut
 • Huisarts
 • Praktijkondersteuner van de huisarts
 • Internist
 • Diabetesverpleegkundige
 • Orthopedisch schoentechnicus
 • Revalidatiearts
 • Vaatchirurg
 • (specialistisch) Wondverpleegkundige
 • Gipsverbandmeester

Welke specialist of professional in actie dient te komen is afhankelijk van het soort en de hoeveelheid complicaties die aanwezig zijn en wat er precies aan de hand is.

Over de risico’s en complicaties van diabetes met betrekking tot de voeten kunt meer informatie vinden binnen het thema diabetes. Zolang er niets aan de hand is, zult u met bovenstaande disciplines geen contact hebben (behalve met uw huisarts en eventueel de pedicure of podotherapeut).

Hoe meer complicaties er ontstaan, met des te meer professionals u te maken krijgt.

Multidisciplinair

Bij de behandeling van problemen rondom de diabetische voet is de podotherapeut de spin in het web.  Bij Penders Voetzorg onderhoudt deze de meeste contacten met alle andere professionals. De podotherapeut werkt niet alleen in de eerste lijn samen met de huisartsen (zie ‘Diabeteszorg in de eerste lijn’), de praktijkondersteuner en pedicure. Ook maakt deze in de meeste gevallen deel uit van bijvoorbeeld gezamenlijke spreekuren of overlegstructuren met specialisten in het ziekenhuis en de orthopedisch schoentechnicus (zie voor uitleg ‘De voetenpoli’).

Ook de orthopedisch schoentechnicus van Penders Voetzorg heeft vaak gespecialiseerde gezamenlijke schoenenspreekuren, onder andere met  de revalidatiearts of de orthopedisch chirurg. Deze vinden plaats op de praktijk of in het ziekenhuis. Deze spreekuren zorgen voor een goede afstemming van functionaliteit (vanuit de arts) en de wens en hulpvraag van de patiënt, zodat de schoenmaker deze kan meenemen in zijn uiteindelijke plan met betrekking tot het schoeisel (zie thema ‘Op maat’).

Het belang van de overlegstructuren en gezamenlijke spreekuren is met name het afstemmen van de behandeling, en zorgen dat voor elke diabetespatiënt een uniek behandelplan wordt opgesteld en uitgevoerd. Soms is dit alleen een verzorgingsadvies bij de pedicure. Maar het kan ook een volledig op maat gemaakte orthopedische schoen zijn bij iemand met een Charcotvoet of amputatie (zie voor meer uitleg hierover de betreffende pagina’s onder het thema ‘diabetes-Cure’).

Penders Voetzorg probeert zoveel mogelijk af te stemmen met behandelaars buiten de eigen praktijk, maar natuurlijk ook binnen de eigen praktijk. Daar waar geen structurele overleggen zijn, zal patiëntafhankelijk contact worden opgenomen met de betrokken of benodigde discipline om een behandelplan te optimaliseren.

Bijna elke vestiging beschikt over meerdere disciplines die onafhankelijk van elkaar spreekuur houden, vaak op verwijzing van een arts. Dan hebben we het over de pedicure met diabetische voet aantekening, de podotherapeut en de orthopedisch schoentechnicus. Daar waar nodig zal directe afstemming plaatsvinden met de andere disciplines.

Bijvoorbeeld op het moment dat de patiënt alleen onder behandeling is bij de pedicure, maar ook orthopedische schoenen heeft en op het spreekuur van de pedicure verschijnt met een nieuwe drukplek. Dan zal de pedicure meteen aan de bel trekken bij de schoenmaker om het schoeisel zo mogelijk te optimaliseren. En bij de podotherapeut voor advies en eventuele behandeling rondom de drukplek, ter voorkoming van een wond. Dat is het grote voordeel van samen onder een dak werken.

Met een pertinente aanpak kan snel gereageerd worden om complicaties voor te zijn. De pedicure heeft in dit geval een zeer belangrijke signalerende functie die van onmisbaar belang is bij preventie van wonden.

Een ding weten is zeker: voorkomen is beter dan genezen.

Deel |

Download brochure Diabetes

In dit themaboekje hebben wij alle belangrijke informatie rondom dit thema gebundeld in een handig PDF document. Download het boekje nu.

Download

Bel mij voor een afspraak

Wilt u een afspraak maken? Druk dan op de knop en vul het formulier in. Een van onze medewerkers belt u dan terug op een tijdstip dat het u gelegen komt.

Bel mij