Voetzorg voorkomt
problemen

Diabeteszorg in de 2e lijn

Indien eerstelijnszorg niet langer mogelijk is, omdat bijkomende problemen te ernstig of ingewikkeld worden, zult u verwezen worden naar de tweede lijn. In het geval van diabetes mellitus type 1 is de kans groot dat de controle van de diabetes in de tweede lijn plaatsvindt bij de internist.

Wat is de tweede lijn? 

Onder de tweede lijn verstaan we alle hulpverleners, professionals en specialisten die werken op doorverwijzing vanuit de eerste lijn en tweede lijn en meestal werkzaam zijn binnen een ziekenhuis, zoals:

  • Internist
  • Diabetes verpleegkundige
  • Vaatchirurg
  • Revalidatiearts
  • Gipsverbandmeester
  • Specialistisch wondverpleegkundige

Wat doet de tweedelijns zorg?

Alle hulpverleners en specialisten binnen de tweede lijn zullen proberen alle complicaties die bij diabetes mellitus kunnen optreden, zoals een ulcus (wond), neuropathie (zenuwbeschadiging), vasculaire insufficiëntie (vaatlijden) en retinopathie (oogafwijkingen) in eerste instantie te voorkomen. Als er toch complicaties optreden, zullen zij proberen deze samen met u op te lossen. Eventueel kunnen zij zelfs gebruikmaken van een aanwezige voetenpoli of ander samenwerkend team, gespecialiseerd in problemen bij diabetes (zie ‘De voetenpoli’ en ‘Multidisciplinaire aanpak’).  

Tevens kunnen er vanuit de tweede lijn andere disciplines worden benaderd om mee te denken en te ondersteunen bij het verhelpen van uw probleem. U kunt hierbij denken aan een orthopedisch schoentechnicus voor eventuele schoenaanpassingen, een podotherapeut voor de hulp bij voet- en wondverzorging, een orthopedisch instrumentmaker en bijvoorbeeld een bandagist.

Het is belangrijk om te weten dat doorverwijzingen vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn met betrekking tot de voeten vooral gericht zijn op de behandeling en preventie van wonden.

Veelal vindt verwijzing plaats op het moment dat er een wond aanwezig is die niet wil genezen. Hierover zijn landelijk afspraken gemaakt; de richtlijnen diabetische voet en NHG standaard DM II. De afspraak is dat alleen wonden die niet aan de onderzijde van de voet zitten, zonder tekenen van infectie of vaatproblemen, door de huisarts behandeld mogen worden.

Als het wondje niet binnen 48 uur enige verbetering vertoont of na twee weken nog steeds bestaat, zal er een verwijzing plaatsvinden naar de tweede lijn. Indien mogelijk naar de voetenpoli (zie ‘De voetenpoli’) en anders naar de vaatchirurg, die indien nodig doorverwijst naar medebehandelaars.

Indien er geen wond (meer) aanwezig is, zal er een consult plaatsvinden bij de revalidatiearts. Vaak gebeurt dit op de voetenpoli. Deze zal samen met de podotherapeut of de orthopedisch schoenmaker bekijken wat er nodig is m.b.t. het schoeisel, om ervoor te zorgen dat er geen (nieuwe) wonden ontstaan. Dit aangezien de schoenen de grootste veroorzaker zijn van wonden aan de voeten.

Het kan ook zijn dat op de voetenpoli of bij de vaatchirurg wordt geconstateerd dat er problemen zijn met de bloedaanvoer naar de benen, zoals een vernauwing of afsluiting van de slagader. De vaatchirurg zal dit verder onderzoeken. Indien mogelijk zal hij deze problemen behandelen door middel van een zo min mogelijk ingrijpende operatie, zoals een dotterbehandeling. Soms kan er ook besloten worden om niets te doen i.v.m. de verhoogde risico’s.

Door wonden, maar mogelijk ook door andere oorzaken, kunnen  uw bloedsuikers (tijdelijk) ontregeld zijn. De internist of diabetesverpleegkundige zal dan samen met u kijken waar de oorzaak van de schommelende waarden ligt en u adviseren m.b.t. de mogelijke behandelingen of oplossingen.

De pedicuren, podotherapeuten en orthopedisch schoentechnici ondersteunen de specialisten in de  tweede lijn waar mogelijk, d.m.v. gezamenlijk overleg en behandeling. De patiënt wordt bijgestaan met advies, er worden behandelingen uitgevoerd en het schoeisel zal indien nodig worden aangepast op verwijzing van de specialist.

Soms zijn hier financiële afspraken over gemaakt, zodat de factuur rechtstreeks via het ziekenhuis wordt gedeclareerd.  Het is ook mogelijk dat u zelf nog een factuur ontvangt, die u vervolgens zelf zult moeten declareren bij uw zorgverzekeraar met eventueel een eigen bijdrage. Hierover bestaan geen landelijke afspraken.

 

Deel |

Download brochure Diabetes

In dit themaboekje hebben wij alle belangrijke informatie rondom dit thema gebundeld in een handig PDF document. Download het boekje nu.

Download

Bel mij voor een afspraak

Wilt u een afspraak maken? Druk dan op de knop en vul het formulier in. Een van onze medewerkers belt u dan terug op een tijdstip dat het u gelegen komt.

Bel mij