Veilig werken
zonder beperkingen

  Certificering en normering

  Confectie beroepsschoeisel moet voldoen aan geldende normen en richtlijnen op het gebied van arbo en veiligheid. Voor het in de handel brengen van deze schoenen is onder andere een CE-markering vereist. Deze CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de essentiële eisen die eraan worden gesteld.

  Dit is vastgelegd in de Europese richtlijn 89/686/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen, het Besluit Persoonlijke Beschermingsmiddelen en het Warenwetbesluit Persoonlijke beschermingsmiddelen.

  De verschillende eisen die aan veiligheidsschoenen worden gesteld, zijn opgenomen in de Europese normen EN 344 (algemene eisen en beproevingen), 345 (kenmerken veiligheidsschoenen), 346 kenmerken beschermschoen) en 347 (kenmerken werkschoen).

  Omdat de door Penders Voetzorg te vervaardigen (orthopedische) veiligheidsmaatschoenen een medisch hulpmiddel betreffen, dat op voorschrift van een arts voor een bepaalde patiënt wordt vervaardigd, vallen deze onder de CE-markering voor medische hulpmiddelen. In het geval van individueel op maat vervaardigde hulpmiddelen hoeft geen CE-markering te worden aangebracht.

  De door ons individueel op maat vervaardigde orthopedische werkschoenen voldoen aan de geldende richtlijnen voor medische hulpmiddelen, maar niet aan de richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarmee voldoen deze werkschoenen ook niet aan de van toepassing zijnde Europese normen EN 344/345/346/347. Dit is echter wel in ontwikkeling.

  Deel |

  Download brochure Werk en Arbeid

  In dit themaboekje hebben wij alle belangrijke informatie rondom Werk en Arbeid gebundeld in een handig PDF document. Download het boekje nu.

  Download

  Zoek een vestiging

  Wilt u weten waar u ons kunt vinden, of wilt u direct een afspraak maken? Gebruik onderstaande knop om direct een vestiging bij u in de buurt te zoeken.

  Zoek vestiging