Veilig werken
zonder beperkingen

  Certificering en normering

  Confectie beroepsschoeisel moet voldoen aan geldende normen en richtlijnen op het gebied van arbo en veiligheid. Voor het in de handel brengen van deze schoenen is onder andere een CE-markering vereist. Deze CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de essentiële eisen die eraan worden gesteld.


  Europese richtlijnen en normen

  Bovenstaande is vastgelegd in de Europese richtlijn 89/686/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen, het Besluit Persoonlijke Beschermingsmiddelen en het Warenwetbesluit Persoonlijke beschermingsmiddelen.

  De verschillende eisen die aan veiligheidsschoenen worden gesteld, zijn opgenomen in de Europese normen EN 344 (algemene eisen en beproevingen), 345 (kenmerken veiligheidsschoenen), 346 kenmerken beschermschoen) en 347 (kenmerken werkschoen).

  Omdat de door Penders Voetzorg geleverde (orthopedische) veiligheidsmaatschoenen een medisch hulpmiddel betreffen, dat op voorschrift van een arts voor een bepaalde patiënt wordt vervaardigd, vallen deze onder de CE-markering voor medische hulpmiddelen. In het geval van individueel op maat vervaardigde hulpmiddelen hoeft geen CE-markering te worden aangebracht.

  Certificering

  De individueel op maat vervaardigde orthopedische werkschoenen voldoen aan de geldende richtlijnen voor medische hulpmiddelen, evenals aan de richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarmee voldoen deze werkschoenen aan de van toepassing zijnde Europese normen EN 344/345/346/347.

  Klanten die orthopedische veiligheidsschoenen moeten dragen zijn bij ons dan ook aan het juiste adres. Onze orthopedische schoentechnici werken nauw samen met NESKRID bij het vervaardigen van orthopedische veiligheidsschoenen.

  De unieke gecerticeerde orthopedische maatwerkschoenen van NESKRID in de A-categorie voldoen aan de wettelijke Europese normen EN ISO 20347:2012 of EN ISO 20345:2011.

  Op basis van de door de NESKRID-dealer aangeleverde individuele leest, wordt door NESKRID een gecerticeerde orthopedische maatwerk(veiligheids)-schoen gefabriceerd. NESKRID ontwerpt aan de hand van de aangeleverde leest een maatwerkschacht van het door de klant gekozen model.

  Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden wordt de materiaalsoort voor het onderwerk bepaald, zoals polyurethaan (PU), nitrilrubber (NI) of een combinatie van beiden. Dit resulteert in de optimale zoolkeuze of -opbouw. Doordat NESKRID uitsluitend met uitvoerig geteste en gecertificeerde materialen werkt, voldoen de gecertificeerde schoenen aan de eisen die de gebruiker aan zijn of haar orthopedische schoenen stelt en is de duurzaamheid gewaarborgd.

   

  Deel |

  Download brochure Werk en Arbeid

  In dit themaboekje hebben wij alle belangrijke informatie rondom Werk en Arbeid gebundeld in een handig PDF document. Download het boekje nu.

  Download

  Zoek een vestiging

  Wilt u weten waar u ons kunt vinden, of wilt u direct een afspraak maken? Gebruik onderstaande knop om direct een vestiging bij u in de buurt te zoeken.

  Zoek vestiging